Wilbertoord

Wilbertoord

Klein en fijn
Op de heide van St. Hubert ontstond op het eind van de vorige eeuw een zeer kleine peelnederzetting, waaruit Wilbertoord te voorschijn kwam. In 1837 stonden er zes huizen in Wilbertoord. Langzamerhand vestigden zich meer mensen in Wilbertoord en in 1928 wordt er een drieklassige school geopend. Na de Tweede Wereld oorlog ontstond de energieke Vereniging Wilbertoord, die in 1995 haar 50-jarig bestaan vierde. Ter gelegenheid daarvan werd een beeld onthuld van de ‘Turfsteker’ op het St. Josephplein. In dit dorp, omringd door prachtige bossen is het nog rustig wonen en recreëren.

Wilbertoord