AgriFood in het Land van Cuijk

De Agrifoodsector is een van de paradepaardjes van ons economisch klimaat. Er worden in het Land van Cuijk hightech innovaties en gezamenlijke Research & Development activiteiten opgericht. Ook is er een platform dat zich speciaal richt op samenwerking, talentontwikkeling en het aantrekken van nieuwe talenten. Het platform speelt hiermee een belangrijke rol in het regionale vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.