St. Agatha

Sint Agatha

Rijke roomse leven
Omstreeks 1315 werd het eerst geschreven over Sint Agatha als dorp aan de Maas. In 1371 werd er het Kruisherenklooster opgericht.
Vanuit dit klooster werden veel missionarissen opgeleid in de zogenaamde “Latijnse school”. In juni 2006 werden na een verbouwing enkele vleugels van het klooster in gebruik genomen om onderdak te bieden aan het erfgoed van diverse kloosterorden. Zowel archiefstukken, boeken en voorwerpen van de congregaties worden hier verzameld en toegankelijk bewaard.

St. Agatha