R.K. Elisabethkerk

hoofdwagt 1
Velp

De Rooms Katholieke kerk te Velp is gewijd aan de H.Vincentius en H.Antonius van Padua. De kerk staat aan de Tolschestraat, dateert uit 1937-'38 en is een ontwerp in Delftse Schoolstijl van de architecten M. van Beek en C. van Moorsel.

Het betreft een basilicale kerk met koorapsis. De typische 'volkskerk' uit de jaren dertig heeft een breed schip met, aan de zuidzijde, een smalle zijbeuk. Deze had een communicatieve functie: het publiek was in het schip gezeten, zodat een goed zicht op het altaar mogelijk was.

De kerk is nooit voltooid. De bedoeling was aan de westzijde een hoge klokkentoren met naaldspits te realiseren.

Deze etalage is niet actief.
Beheert u dit bedrijf? Neem eens contact met ons op of meld u aan voor deelname!
Facebook Twitter Instagram