Mill

Mill

Aantrekkelijk dorp voor sportieve recreanten
Tot ongeveer het jaar 1000 kende het gebied van Mill amper bewoning. Pas in de 11e en 12e eeuw vestigden er zich mensen om en bij de westelijke hoge rug van het Land van Cuijk in de buurt van enkele beekjes. Ook de heren van Cuijk moeten in dit gebied nogal wat bezittingen hebben gehad. Zij waren nauw betrokken bij de stichting van de abdij Marienweerd. Mill ontwikkelde zich in de loop van de 14e eeuw tot een zelfstandig dorp met een eigen schepenbank. Het zegel van de schepenbank vertoonde de afbeelding van Sint Willibrord de apostel van Brabant.  In het centrum staat het in 1997 verbouwde gemeentehuis. Mill beschikt over een volwaardig voorzieningenniveau met een sportzaal, een bibliotheek en een verzorgings-en verpleeghuis. Op het ‘marktplein’ is voldoende parkeergelegenheid. Wekelijks vindt hier op de woensdagmorgen de groenten- en warenmarkt plaats. Het enorme sport- en revalidatiecomplex van Fitland Mill biedt jong en oud een groot scala aan sportieve activiteiten.

Mill