Linden

Linden

Al voor de jaartelling bewoond
Linden is mogelijk de oudste plaats van het gehele Land van Cuijk. De nederzetting moet al duizenden jaren voor onze jaartelling bewoond zijn geweest, zoals gebleken uit archeologische vondsten. Het dorp ligt op een zanderige heuvel en was daardoor min of meer gevrijwaard van de vele overstromingen van de Maas. Dit feit en de aanwezigheid van vruchtbare grond nodigde uit tot constante bewoning.

De naam Linden komt van het Germaanse woord “lindo” wat weer gewoon linde(boom) betekent. Hoewel Linden dus een zeer oud dorp is, zijn de schriftelijke aanduidingen pas bij de uitgifte van de “gemene”(=onverdeelde) gronden in 1308 en het testament van Jutta van Nassau in 1312 te lezen. Er wordt dan gesproken van Kerklienden en linen. Het bijzondere van dit dorp was de korte aanwezigheid van een seminarie. In de periode van 1813 tot 1829 zijn er niet minder dan 164 theologanten opgeleid tot priester.

Linden