Kruisherenklooster

Klooster Sint Agatha

Sint Agatha

In 1371 vestigen zich enkele Kruisheren vanuit Asperen in Sint Agatha. Daar ligt aan de Maas een kapel en de Kruisheren bouwen er een klooster naast. Niet veel later wonen er al zo'n twintig kloosterlingen, die zich bezighouden met koorgebed, het schrijven van boeken, handenarbeid en pastoraat.

In de Tachtigjarige Oorlog plunderen de Spanjaarden een groot deel van de gebouwen. De Kruisheren zorgen voor herstel en rond 1650 opent het kloosters zelfs een Latijnse School. Mede dankzij de steun van de Prinsen van Oranje weten de Kruisheren met vallen en opstaan de periode van de Reformatie en Franse Tijd te overleven.

In de periode 1850-1950 is Sint Agatha het moederhuis van de orde en het opleidingshuis. De kloosterbibliotheek is de enige in Nederland die sinds de Middeleeuwen ter plekke bewaard is gebleven. Om die reden zijn de ruim 9.000 oude boeken en handschriften geplaatst onder de Wet Behoud Cultuurbezit Nederland.

Het klooster van Sint Agatha is een rijksmonument. Het heeft een klassieke vorm: vier kloostervleugels met een hof in het midden. Veel gebouwdelen zijn in de loop van de tijd ver- en herbouwd. De oudst bewaard gebleven delen zijn de kloosterkerk, de pandgangen, de kelders en de muren die om het hele kloostercomplex staan.

Binnen die kloostermuren ligt één van de best bewaarde kloostertuinen van Nederland, aangelegd vanaf de 18e eeuw. In een deel van het klooster is sinds 2006 het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Zie voor meer informatie ook: www.erfgoedkloosterleven.nl/kloosterleven/sintagatha.html

Kruisherenklooster
Klooster Sint Agatha
Kloosterlaan 24
5435 XD Sint Agatha
Facebook Twitter Instagram