Het Arsenaal, Grave

Sint Jorisstraat 32
5361 HC Grave

Het Arsenaal, Grave

Van Kasteel naar Arsenaal
Het Arsenaal heeft een lange geschiedenis. Het staat op de plaats waar vanaf de 13e eeuw het Kasteel van Grave stond. Bij het moderniseren van de vestingwerken in 1688 is dit kasteel gesloopt. Alleen de hoofdpoort bleef staan en werd gebruikt als kruitopslagplaats. Later is dit gebouw omgebouwd tot kapel. Op de plaats van de hoofdburcht is toen een cavalier (ook wel ‘kat’ genoemd, een aarden wal) opgeworpen met daaronder kazematten.

Van Arsenaal tot gevangenis
De overige bebouwing dateert uit de 16e eeuw. Het is eerst in gebruik geweest als ’s Lands Magazijn’, ook wel ‘Arsenaal’. In 1818 verscheen er elders in de stad een klein arsenaal waardoor het arsenaal ‘Groot Arsenaal’ werd genoemd. Na de ontmanteling van de vestingwerken is het arsenaal in gebruik geweest als Rijks Psychiatrische Inrichting (1898 – 1973), gevangenis (1973-1993) en als tijdelijk verblijf van de jeugdgevangenis Hunerberg (1993-1996). Het Arsenaal bestaat uit Kazematten (militair bouwwerk gebruikt als verdedigingsbolwerk) , een kapel (voorheen poortgebouw en kruitmagazijn) en het hoofdgebouw. 

Van gevangenis tot horeca
Het Arsenaal is een aantal jaren winkel en showroom geweest van de bekende Nederlandse ontwerper Jan des Bouvrie. Ook deed het dienst als horecapand.

Foto's met dank aan: Jan Bruijns

Deze etalage is niet actief.
Beheert u dit bedrijf? Neem eens contact met ons op of meld u aan voor deelname!
Facebook Twitter Instagram