H. Maria ten Hemelopneming kerk

Kerkplein 5
5835 A Beugen

Omstreeks 1420 werd in Beugen een eenvoudig driebeukig parochiekerkje gebouwd. De kerk werd in 1879 gerestaureerd en kreeg toen gemetselde gewelven. In 1931-1932 werd de kerk sterk vergroot door Hendrik Christiaan van de Leur. Hiertoe werd een omgang achter het apsis gemaakt en ook werd een dwarspand toegevoegd, zodat de kerk een kruiskerk werd. Dit was de Maria Ten Hemelopneming kerk. De kerk werd echter in 1944 door de bezetter opgeblazen. Het schip en de toren gingen verloren. Van 1955-1957 werd een nieuwe toren gebouwd die leek op zijn voorganger, maar forser werd, en ook de kerk werd vergroot en de zijbeuken werden breder gemaakt. De vernieuwde kerk werd in 1955 ingezegend.

Bron: wikipedia.nl

Deze etalage is niet actief.
Beheert u dit bedrijf? Neem eens contact met ons op of meld u aan voor deelname!
Facebook Twitter Instagram