Gassel

Gassel

Staat hier binnenkort jouw foto?
Wij zijn op zoek naar foto's en tips over Gassel.
Wij ontvangen graag jouw tips, foto’s, verhalen en de geheimen van Gassel via info@landvancuijk.nl

Dorp met een historisch karakter
Gassel ligt op een relatief hooggelegen zandrug op de overgang van de rivierkleigronden in de uiterwaarden van de Maas en de meer zuidelijk gelegen zandgronden. Gassel is ontstaan als donkdorp (donk = hoger gelegen grond in moerasachtige omgeving). Langs de donkrand ontstond een groep boerderijen met kleine akkertjes en weilanden. Midden op de donk staat de kerk, deze is neogotisch en uit de late negentiende eeuw. De structuur van Gassel heeft grotendeels een historisch karakter. Met uitzondering van de provinciale weg om de noordzijde van het dorp heen, is die structuur in de loop van de tijd nauwelijks gewijzigd. De Dorpstraat vormt de ruggengraat van het dorp. Ter hoogte van de kerk ligt het Julianaplein, die samen met de kerk het centrum van het dorp vormen.


Uitbreiding alleen voor Gasselse bevolking
Het overgrote deel van de woningen in Gassel zijn vrijstaand en halfvrijstaand. Alleen aan de Akker zijn enkele geschakelde woningen gelegen. Ook in het recent tot ontwikkeling gebrachte uitbreidingsplan De Hoeve is ruimte gereserveerd voor enkele geschakelde woningen. Uitbreidingsplannen dienen primair om de natuurlijke groei van de Gasselse bevolking op te vangen. In de toekomst zal ook gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden, dit wil zeggen naar bouwlocaties binnen de bestaande dorpsgrenzen.

Gassel