Fietsroute Beerse Overlaat en Raamvallei

Fietsroute Beerse Overlaat en Raamvallei

Beers

Beerse Overlaat & Raamvalleiroute (41 km)
De voormalige Beerse Overlaat, de bekendste en beruchtste overlaat van Nederland is een waterbouwkundige constructie om hoogwater te reguleren om bepaalde gebieden vrij te houden van ongewenste overstromingen. Eeuwenlang heeft dit gebied in het Land van Cuijk gediend als overlaatbedding, die enkele kilometers breed en ruim 40 kilometer lang liep van Beers tot ten noorden van 's-Hertogenbosch. Vooral in de winter, bij hoog water, ontstond er dan als het ware een tweede tijdelijke rivier, die men gewoonlijk Beersche of Beerse Maas noemde. 

Knooppunten
Start nabij knooppunt 68 Kerkplein/hoek Grotestraat in Beers
68 76 73 72 6 66 4 3 20 31 30 80 5 81 29 36 21 20 48 49 1 68
PDF

Fietsroute Beerse Overlaat en Raamvallei