De Beerse Overlaat

De Beerse Overlaat

Beers

In het Land van Cuijk ligt de voormalige Beerse Overlaat, de bekendste en beruchtste overlaat van Nederland. Een overlaat is een waterbouwkundige constructie om hoogwater te reguleren om bepaalde gebieden vrij te houden van ongewenste overstromingen. Eeuwen-lang heeft dit gebied in het Land van Cuijk gediend als overlaatbedding, die enkele kilometers breed en ruim 40 kilometer lang liep van Beers tot ten noorden van 's-Hertogenbosch.

Vooral in de winter, bij hoog water, ontstond er dan als het ware een tweede tijdelijke rivier, die men gewoonlijk Beersche of Beerse Maas noemde. Je kunt je voorstellen dat de bewoners in het Overlaatgebied, De Beerse Overlaat symboliseerden als ‘de plaag van de frequente overstromingen’, waar hij aanleiding toe gaf.

De Beerse Overlaat