Beers

Beers

Agrarisch dorp beroemd om zijn stieren.
De naam Beers komt voor het eerst voor in een handschrift van de tweede helft van de 11e eeuw. De meest aannemelijk verklaring voor deze naam luidt dat het heeft te maken met “bere” wat slib of slijt betekent. Gezien de ligging van Beers in het stroomgebied van de Maas heeft het waarschijnlijk veel overstromingen meegemaakt. De Beerse Overlaat was vroeger een laag gedeelte in de dijk. Bij overstromingsgevaar liep het water bij de Beerse Overlaat over de dijk, waardoor de druk op de rest van de dijken minder krachtig werd. Het gevolg was dat een strook grond tussen Beers en Den Bosch onder water kwam te staan. Na de Maaskanalisatie kwam een einde aan de overstromingen. Een monument langs de weg Beers-Gassel herinnert nog aan het moment waarop de Beerse Overlaat zijn functie verloor als gevolg van deze kanalisatie en het permanent verhogen van de dijk.

Beers