Land van Cuijk: een nieuwe gemeente met potentie Deel dit artikel ‹ Terug

Land van Cuijk: een nieuwe gemeente met potentie

Geplaatst op: woensdag 16 februari 2022


Land van Cuijk – Land van Agri, Food en Tech


Roel Schutten is directeur van AgriFood Capital, een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die zich binnen Noordoost-Brabant inzet voor de ontwikkeling van de voedselketens van de toekomst. Platform AgriFood Tech Land van Cuijk ging met Roel in gesprek over de kansen én uitdagingen van de nieuw gevormde gemeente.

 

Waar denk je aan bij het Land van Cuijk?

,,Als ik aan het Land van Cuijk denk, zie ik de Maas, de grote kerk van Cuijk en de AgriFood bedrijven op Laarakker en in Boxmeer als ik vanuit mijn woonplaats, Beuningen, naar het zuiden rij. Ook denk ik aan de diversiteit in deze regio, zowel op het gebied van bedrijvigheid, natuur en landschap als de vele dorpen met ieder hun eigen karakter. En altijd nog aan mij eerste werkplek voor de toenmalige NCB in Mill naast Fitland. Ik heb veel geleerd in het Land van Cuijk.


Waar liggen de kansen binnen de nieuwe gemeente?

,,Wanneer ik dit beantwoord vanuit het perspectief van AgriFood Capital zie ik die hoofdzakelijk op twee vlakken. Ten eerste de unieke schaal en omvang van het Land van Cuijk. Dit vergroot zowel de omvang en de impact van de uitdagingen als de kansen en mogelijkheden. Denk aan vraagstukken rondom groene (agro)-energie, klimaat, eiwittransitie. Door de fusie heeft de nieuwe gemeente veel meer mogelijkheden om hier werk van te maken. 


Ten tweede heeft het Land van Cuijk veel innovatiepotentieel om te werken aan die vraagstukken, vooral in de koppeling tussen AgriFood en de innovatieve maakindustrie. Door de uiteenlopende samenstelling van de sectoren binnen de gemeente – grootschalig en kleinschalig, primair en verwerkend – is er een compleet ecosysteem dat je nodig hebt om tot integrale en duurzame oplossingen te komen. Als er ergens een goede uitgangssituatie is voor het voedselsysteem van de toekomst, als het ergens kan gebeuren, dan is het hier!’’


Hoe zie je de relatie tot de omliggende regio’s?

,,Binnen het Land van Cuijk gaat men de uitdagingen graag samen aan. De onderlinge verbindingen zijn sterk. De keerzijde is soms dat je onvoldoende investeert in de samenwerking met omliggende regio’s en netwerken. Ik vind het belangrijk dat je vanuit een zelfbewuste houding van ‘halen én brengen’ over je eigen grenzen heen kijkt. 

Dit is uiteraard een groeiproces, zeker binnen een nieuwe gemeente. Dit herken ik ook vanuit de ontwikkeling van AgriFood Capital. Je wilt het liefste samenwerken vanuit eigen kracht en dat heeft tijd nodig. Dit zou ik de nieuwe gemeente ook mee willen geven: kijk bewust naar wat je de omliggende regio’s en netwerken kunt bieden en hoe je samen kunt werken. En ik denk dat zowel richting Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch, Venlo, Eindhoven, als Nordrhein-Westfalen dat het Land van Cuijk een waardevolle samenwerkingspartner kan zijn. Zeker als proeftuin voor landbouw- en voedselinnovatie. Daarmee kun je ook van anderen leren door aan te haken bij de bedrijvigheid en de kennisinstituten die daar gevestigd zijn.’’


Wat kan het Land van Cuijk te bieden hebben voor de regio Noordoost-Brabant?

Het praktische en business gedreven innovatiepotentieel wat ik eerder noemde. Door de unieke schaal en omvang van de nieuwe gemeente met de volledige keten van boer tot bord ligt een sterke propositie voor het oprapen: als je op AgriFood-gebied wilt ontwikkelen en uittesten kan dat in het Land van Cuijk. De lijntjes zijn kort en er zijn innovatieve ondernemers en een overheid die bereid zijn om samen te werken.’’


In het Land van Cuijk ligt er ook veel innovatiepotentieel op het Agri, Food en Tech vlak. Het platform AgriFood Tech richt zich op het aanjagen en verbinden van ontwikkelingen hierin. Hoe kijk je aan tegen de stelling ‘Het Land van Cuijk is de AgriFood Tech wijk binnen de regio Noordoost-Brabant’?

,,Het idee van denken in onderscheidende ‘wijken’ die samen een regio vormen spreekt mij wel aan. Temeer de term ‘wijk’ ook verwijst naar eigenheid in een groter geheel. Met AgriFood Capital hebben wij als uiteindelijk doel om de ontwikkeling naar een duurzamer voedselsysteem aan te jagen en omgevingen in Noordoost-Brabant te creëren waar mensen daar werk van kunnen maken. Dat doe je niet vanuit een centrale cockpit, maar juist door een ecosysteembenadering. Daarbij past dat ieder zijn eigen rol vervult en ook zijn eigen keuzes maakt. De kracht van een ecosysteem zit vooral in de kracht van de verbindingen. De wijze waarop er samengewerkt wordt. Met elkaar en met aangrenzende partijen en regio’s. Daarom is de kracht van AgriFood Tech ook vooral gelegen in het versterken van die samenwerking. In het Land van Cuijk zelf maar ook bijvoorbeeld met Brainport Eindhoven wanneer het gaat om high tech, met ’s-Hertogenbosch over data en ICT of Meierijstad over het tegengaan van verspilling. Zo helpen we elkaar naar meer impact op weg naar een duurzame manier van produceren en consumeren van ons voedsel.


Ik zou het domein AgriFood tech vanuit het Land van Cuijk wel specifiek maken. Het is een algemene term en op meerdere plaatsen in Nederland streeft men die verbinding na. Belangrijk dus dat dit geconcretiseerd wordt vanuit de specifieke economische en maatschappelijke opgaven, sterktes en kansen in het Land van Cuijk. Met draagvlak en actie vanuit het eigen bedrijfsleven bijvoorbeeld via de Industriële Kring. En in lijn met de ambities van de nieuwe gemeente. Uiteindelijk gaat het ook hoe je vanuit AgriFood bijdraagt aan zowel welvaart maar ook het welzijn van de inwoners van het Land van Cuijk.’’


Dus alles moet onderaan de streep bijdragen aan brede welvaart?

,,Dit moet zowel het vertrekpunt als het resultaat zijn. AgriFood Tech is een goede kapstok, maar het moet duidelijk zijn wat het voordeel van die combinatie is voor meer dan alleen de direct betrokken bedrijven. Voor het Land van Cuijk, voor de inwoner, voor de ondernemer.’’


Hoe zie je de regio ontwikkelen op maatschappelijke opgaven gelinkt aan Agri, Food en Tech?

Het is goed om de verschillende waarden van AgriFood en van het voedselsysteem in de regio zichtbaar te maken. Over hoeveel bedrijven, banen en omzet heb je het nu eigenlijk? En welke verbindingen zijn er tussen de AgriFood bedrijven en bijvoorbeeld logistiek of het onderwijs en de zakelijke dienstverlening in de gemeente? Maar ook hoe kan de voedselketen bijdragen aan het vasthouden of aantrekken van jonge mensen in de regio? Of aan de gezondheid van de inwoners zoals dat bijvoorbeeld nu gebeurt via het Smaakcentrum. Of aan de kwaliteit van de leefomgeving en de klimaat- en energieopgaven. Ik heb ervaren dat naast ambities ook feiten en cijfers tellen. Dit zou een mooi onderzoek zijn voor een student.’’


Tot slot Roel, wat is jouw ‘high five’ voor Land van Cuijk:

Duim – wat gaat er top?

,,Binnen het Land van Cuijk zie je ondernemers gedreven initiatieven die de potentie hebben om uit te groeien tot iets groots.’’


Wijsvinger – waar gaat het naartoe?

,,AgriFood meets Technologie – voor welvaart en welzijn voor de inwoners van het Land van Cuijk en soms ver daarbuiten.’’


Middelvinger – waar moeten we vanaf?

De ‘wijk’ Land van Cuijk, zoals het eerder genoemd werd, interpreteren als gebied met afstand tot het centrum. Door krachtige verbindingen maak je deel uit van het centrum. Of wordt je op bepaalde thema’s zelfs het centrum.


Ringvinger – waar moeten we trouw aan zijn?

,,De waarde van het samen oplossen, verbindingen zoeken en het bottom-up, van onderaf mobiliseren met het eigen karakter van het Land van Cuijk.’’


Pink – wat zijn de kleine dingen met grote waarde?

,,Ik vind het mooi wanneer een gebied een balans heeft tussen traditie en ambitie. Je bent een innovatief en ondernemend maar houdt ook vast aan je geschiedenis en je cultureel erfgoed.’’ Met respect voor het verleden werk je samen aan een toekomst in de “Heerlijkheid Land van Cuijk”. 


Meer lezen over AgriFood Tech in het Land van Cuijk? 

Bezoek hier de website van het Platform AgriFood Tech Land van Cuijk.