Het afscheid van de gemeente Sint Anthonis Deel dit artikel ‹ Terug

Het afscheid van de gemeente Sint Anthonis

Geplaatst op: dinsdag 28 december 2021


Een gewoon afscheid was door de corona niet mogelijk. Dus geen vele honderden mensen die elkaar ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Sint Anthonis de hand

schudden en er een laatste glas op dronken. In plaats daarvan een heel bijzondere receptie, met door burgemeester Fränzel en de wethouders Bellemakers, Bollen en Poel uitgenodigde gasten die een beeld gaven van waarin de gemeente Sint Anthonis zoal groot kon zijn. Een bijzonder evenement, dat nog

net vóór de lockdown mogelijk was.


MFC Oelbroeck

De eerste gast was Ben Fransen, die vol trots en enthousiasme sprak over Oelbroeck, dat bijna klaar is. Het is een, ook landelijk, vrijwel unieke multifunctionele accommodatie met ruimten voor de basisschool, de bibliotheek, het gemeenschapshuis, de sporthal, de kinderopvang, ouderenactiviteiten en voor iedereen de zonder winstoogmerk iets wil

organiseren.


Samen out of the box denken

Ondernemer Van Duijnhoven uit Wanroij is met pieken en dalen met de gemeente bezig geweest over de toekomst van zijn veehouderij. En ze zijn er nu vrijwel uitgekomen, met een voor Van Duijnhoven nieuw perspectief als ondernemer. Hij ziet drie sleutels voor het succes van de onderhandelingen:

1. Zowel gemeente, als hijzelf en andere betrokkenen streefden naar een win-win-win-

situatie, winst voor iedereen, niet alleen voor zichzelf.

2. Iedereen was bereid Out of the Box te denken.

3. De gemeente had voldoende kennis van zaken.

Moge de nieuwe gemeente Land van Cuijk dit voorbeeld volgen!


Dorpskernen-democratie

Voorzitter Jos van Duren van de Dorpsraad Sint Anthonis wees op het belang van democratische invloed van de dorpen zelf. Dat word in de nieuwe, grote gemeente alleen

maar belangrijker. Die democratische dorpeninvloed is volgens Van Duren alleen mogelijk wanneer er voor elk dorp voldoende budget is. Zonder geld valt er niks te doen.

Terugkijkend constateert Van Duren dat er in Sint Anthonis in samenwerking met de gemeente veel tot stand is gebracht, met meer dertien concrete projecten.

Belangrijk voor de inwoners waren en zijn voldoende ontmoetingsplaatsen. De totstandkoming van MFA Oelbroeck voorziet daar in, evenals de kiosk die komend jaar wordt

gerealiseerd. Van Duren rekent erop dat de dorpendemocratie die ze inmiddels gewend zijn, ook in de nieuwe gemeente een belangrijke plek krijgt.


Kunstenaarsdorp

Ook gemeentesecretaris Johan Postma en waarnemend burgemeester Wim Hillenaar van de nieuwe gemeente Land van Cuijk groetten de gemeente Sint Anthonis.

Johan Postma verklapte Sint Anthonis onder meer zeer te waarderen als kunstenaarsdorp. Wim Hillenaar vertelde de gemeenten in het Land van Cuijk naar elkaar toe te hebben zien groeien. Ook citeerde hij de Spaanse kunstenaar Salvador Dali: afscheid is de geboorte van een herinnering.


In top 10 gevaccineerden

De in Sint Anthonis wonende directeur van de GGD Hart van Brabant, Therese Claassen, en commandant van de brandweerpost Sint Anthonis, Werner van Sambeek, prezen onder meer de gemeenschapszin van de inwoners van de gemeente Sint Anthonis. Een voorbeeld daarvan is dat de gemeente in de landelijk top 10 staat met het hoogste percentage tegen corona gevaccineerden. Een ander voorbeeld is het hoge aantal levensreddende aeds (hartstarters) in de gemeente.


Sint Anthonis voor Altijd

De receptie werd zowel in- als uitgeleid door het door Lieke Meijer gezongen ‘Sint Anthonis voor Altijd’, op muziek van het in Duitsland wereldberoemde ‘Atemlos durch die Nacht’ van Helene Fischer. Zangeres Sanne de Jonge zong live onder meer het door haar grootvader Jo de Jong geschreven volkslied van Sint Anthonis.


Maasheggen vlechten

Maasheggenvlechter Theo van Lankveld vroeg aandacht voor het maasheggenlandschap, het oudste cultuurlandschap van Nederland. In het verdere verleden was er tweeduizend kilometer aan maasheggen. Nu is dat nog tweehonderd. Theo riep liefhebbers van natuur en historie op om de huidige 25 tot 30 enthousiastelingen

te helpen dit zelfs in Europa (al vanaf de vroege Middel Eeuwen) unieke landschap te helpen behouden en verder herstellen.


Inzet in regionale samenwerkingsverbanden

Twee gasten prezen de inzet van bestuurders uit de gemeente Sint Anthonis in regionale samenwerkingsverbanden. Dat waren Marnix Bakermans van het bestuur van de

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), tevens burgemeester van de gemeente Landerd, en directeur Maarten Gielen van de regionale werkvoorziening IBN.

De IBN helpt iedereen die wil werken ook werk te vinden. De ODBN zet zich in voor een schone en veilige leefomgeving. De dienst adviseert daarvoor de deelnemende gemeenten over de afgifte van vergunningen, en toetst, controleert en handhaaft.


Zowel Bakermans als Gielen hopen dat de dorpen van de gemeente Sint Anthonis ook in de nieuwe gemeente goede, nuchtere en doortastende bestuurders blijven leveren.


Youtube

Het afscheidsgebeuren zien kan onder meer op Youtube: Gemeente Sint Anthonis, het afscheid.