Gratis bomen in het buitengebied met “Plan Boom”. Deel dit artikel ‹ Terug

Gratis bomen in het buitengebied met “Plan Boom”.

Geplaatst op: donderdag 15 juli 2021


De gezamenlijke IVN-organisaties van het land van Cuijk en de Milieuvereniging hebben in maart alle politieke partijen benaderd met een 8-puntenplan. We stimuleren daarmee groene partijprogramma’s en een groen college.
Een van de speerpunten uit dit plan is meer bomen te planten in het buitengebied van de dorpen van het Land van Cuijk. Voor IVN de Maasvallei betreft het de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer. Woon je in de gemeente Cuijk of Grave, benader dan het IVN Cuijk of IVN Grave.

In Boxmeer en Sint Anthonis hebben we vorig jaar al ruim 5000 een- of tweejarige boompjes en struiken aangeplant in het kader van “Plan Boom”. In 2021 willen we nog veel meer bomen planten, want bomen leveren een goede zo niet de beste bijdrage aan een beter milieu, een beter klimaat en betere gezondheid en iedere boom helpt. Ze zorgen onder meer voor opslag van CO2, afvangen fijnstof, vasthouden van water, minder hittestress, een gezondere en aantrekkelijke leef- en woonomgeving.

IVN en de gemeente werken bij dit Plan Boom samen met Brabants Landschap. De bomen zijn gratis als ze ergens in het buitengebied worden geplant en minimaal 10 jaar blijven staan. Zo nodig bieden wij (het IVN) hulp bij het planten. We roepen grondeigenaren op om uiterlijk 7 september contact met ons (ivndemaasvallei@outlook.com) op te nemen als je mee wilt doen. Het gaat dan om de aanleg van minimaal 50 strekkende meter struweelhaag, een vogelbosje of een houtsingel van minimaal 100 m2. Wij geven de aanvragen door aan Brabants Landschap. Daar moeten ze 13 september binnen zijn.

Ook als je geen grondeigenaar bent, hoef je niet stil te zitten. Zie je ergens kansen, neem dan contact op met de eigenaar van de grond. Voelt die er wel iets voor, breng hem dan in contact met ons. Als de grond van de gemeente is, dan kun je rechtstreeks met ons contact opnemen. Wij gaan dan in overleg met de gemeente om te kijken of boomaanplant op dat stuk grond kansrijk is.

Er bestaan nog allerlei andere subsidiemogelijkheden voor vergroening. Mail ons als je plannen hebt of kansen ziet. Verdere vergroening is nu harder nodig dan ooit, zeker nu veel bomen en struiken het moeilijk hebben door de droogte van afgelopen jaren.
Kijk op de site van Brabants Landschap voor meer info over Plan Boom (https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/groene-vrijwilligers-planten-40-duizend-bomen-in-brabant/).
Wees er snel bij want op is op. De aanvraag moet uiterlijk 7 september bij ons binnen zijn: ivndemaasvallei@outlook.com
 
advertentie