De dorpsontwikkelingsplannen zijn goed op weg! Deel dit artikel ‹ Terug

De dorpsontwikkelingsplannen zijn goed op weg!

Geplaatst op: dinsdag 25 mei 2021


Sinds september van het afgelopen jaar wordt er in alle dorpen van de gemeente Sint Anthonis hard gewerkt aan de Dorpsontwikkelingsplannen (DOPs). Groepen inwoners zijn met maar liefst zestien goed doordachte plannen aan de slag gegaan. Een belangrijk doel van de plannen is om een extra impuls te geven aan de leefbaarheid in het dorp. Veel van de plannen hebben dan ook te maken met de samenwerking tussen verschillende groepen mensen, het organiseren van activiteiten en het verbeteren van de accommodaties. Na het eerste half jaar maken we een balans op en laten we in vier voorbeelden zien hoe de plannen ervoor staan.

Sportland Stevensbeek
Meer dan 50 mensen zijn actief betrokken bij het stimuleren van sporten en het verbeteren van de faciliteiten. Dit doen zij op het sportpark in Stevensbeek en bij de Radioplassen, waar natuurlijk met name aandacht is voor de mogelijkheden van watersport.

Wapen van Wanroij
In dit plan wordt aan de ene kant gewerkt aan de verbetering van de accommodatie en aan de andere kant aan het verbeteren van de sociale binding in het dorp. Zo krijgt het Wapen van Wanroij bijvoorbeeld een kookgelegenheid die geschikt is voor mensen die daar behoefte aan hebben en
worden er verschillende activiteiten en muziekevenementen georganiseerd.

Bedrijfsgebouw in de voormalige basisschool

In het bedrijfsgebouw in Ledeacker is al hard gewerkt aan een nieuwe ruimte, waarvoor ook al een huurder is gevonden. Met die extra inkomsten kunnen weer activiteiten worden georganiseerd of kunnen verenigingen worden ondersteund.

Bruisende Brink en Trots Sint Tunnis
Het dorpsblad loopt inmiddels al bijna een? jaar en is zeer succesvol. Het is professioneel in elkaar gezet en wordt veel gelezen. Voor de gezelligheid is al een groep met betrokken ondernemers, inwoners en het maatschappelijk middenveld actief om van de Brink een Bruisende Brink te maken.

Stand van zaken
Natuurlijk hebben alle plannen te kampen met de restricties door de coronamaatregelen. Toch weerhoudt dit de initiatiefnemers er niet van om zeer gedreven en actief met de uitvoering van de plannen aan de slag te gaan. Nog niet iedereen is al even ver, en dit heeft voor een deel ook te
maken met het soort initiatief. Sommige initiatieven zitten nog in de fase van het aanvragen van offertes voor verbouwingen en dat duurt in de huidige tijd soms iets langer dan gewenst. Maar duidelijk is dat het enthousiasme groot is en dat er binnen alle initiatieven hard wordt gewerkt!

Meer informatie
Op het YouTube kanaal van gemeente Sint Anthonis staat een enthousiasmerende video over deze projecten. Meer informatie over de overige dorpsontwikkelingsplannen is te vinden op www.sintanthonis.nl/dorpsontwikkelingsplannen.

Wie meer wil weten over de dorpsontwikkelingsplannen of over de aanpak van deze projecten kan contact opnemen met de Tiny Strik (gemeente Sint Anthonis) tinystrik@sintanthonis.nl of (0485) 2081 99. 
advertentie