Natuurdoelen aaneenrijgen voor verhoging biodiversiteit Deel dit artikel ‹ Terug

Natuurdoelen aaneenrijgen voor verhoging biodiversiteit

Geplaatst op: dinsdag 1 december 2020


Waterschap Aa en Maas, Groen Ontwikkelfonds Brabant en de gemeente Sint Anthonis slaan de handen ineen bij natuurontwikkelingen in het gebied. Door vooraf goede afspraken te maken, is de samenwerking de komende jaren gewaarborgd. Dus ook nadat Sint Anthonis opgaat in de gemeente Land van Cuijk.

Natuur en buitengebied
Gemeente Sint Anthonis rolt met deze ontwikkeling het groenstructuurplan 2019 t/m 2024 verder uit. Met dit groenstructuurplan worden stappen gezet voor de natuurontwikkeling in de gemeente. Wethouder Huub Bellemakers; “Door onze krachten te bundelen, rijgen we onze natuurdoelen aan elkaar. Juist daardoor leveren we substantieel een bijdrage aan het verhogen van de biodiversiteit”. De afspraken sluiten ook naadloos aan bij de transitie van het buitengebied waar de gemeente Sint Anthonis zich in bevindt. “In deze transitie zoeken we naar de balans in het gebied, zoals de balans tussen landbouw en natuur, maar ook de balans tussen de boeren en burgers”, aldus wethouder Wouter Bollen.

Natuurinitiatieven
Directeur Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant: “Het is onze ambitie én opdracht om voor 2027 een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant te realiseren. Dat kunnen én willen we niet alleen doen. We werken graag samen met gemeenten, waterschappen, ondernemers en particulieren. Om de Brabantse natuurdoelen te kunnen waarmaken, verleiden we grondeigenaren om gronden om te zetten naar nieuwe natuur of om gronden te verkopen of te ruilen. We zien dat steeds meer gemeenten beseffen hoe belangrijk het is om meer natuur binnen hun grenzen te hebben. Niet alleen omdat het goed is voor de biodiversiteit, maar ook omdat het zorgt voor een fijner leefklimaat. Sint Anthonis is daar een goed voorbeeld van.”

Verbindingszones
Waterschap Aa en Maas heeft als taak om de natte ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers te maken. Daarnaast werkt het waterschap samen met betrokkenen in het gebied aan een beter watersysteem. Dit gebeurt in het zogenaamde project ‘gewenst grond- en oppervlaktewater regime’ (GGOR).
In het samenwerkingsverband tussen de gemeente en het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt gezocht naar meer kansen om natuurdoelen te realiseren of te versterken zoals bijvoorbeeld wijstherstel. Bestuurder Ernest de Groot: “We werken graag mee met het initiatief van de gemeente Sint Anthonis om de natuurdoelen te realiseren. Zo hebben wij als waterschap langs de Raam een opgave voor het maken van een ecologische verbindingszone. Wij werken op dit moment samen met de gemeente en het Groen Ontwikkelfonds Brabant aan de verdere planvorming om deze ecologische verbinding te realiseren”.

Nieuwe boompjes
Om de samenwerking te bezegelen zijn aan de Oploosche Molenbeek vier kersenboompjes geplant. Voor deze locatie is gekozen omdat hier in de toekomst nieuwe natuur wordt gerealiseerd, waar alle partijen bij zijn betrokken.

Deltaplan Biodiversiteit
De gebiedsafspraken passen bij de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Biodiversiteit. De gemeente Sint Anthonis en Waterschap Aa en Maas maken daar onderdeel van uit.

advertentie