Gemeente Cuijk introduceert nieuwe subsidie voor buitenschoolse activiteiten kwetsbare jeugd _ Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeente Cuijk introduceert nieuwe subsidie voor buitenschoolse activiteiten kwetsbare jeugd

Geplaatst op: donderdag 15 oktober 2020


De gemeente Cuijk introduceert in het kader van haar preventief jeugdbeleid een nieuwe subsidie genaamd de ‘Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd’. De subsidie is bedoeld om de opgroei-omgeving van kinderen buiten thuis en school/opvang om te versterken, zodat zij later beter op eigen benen kunnen staan en minder snel zijn toegewezen aan specialistische jeugdhulp. De gemeente daagt verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om effectieve en bij voorkeur vernieuwende buitenschoolse activiteiten aan te dragen om de kwetsbare jeugd in onze gemeente te versterken.

Er wordt gezocht naar buitenschoolse, groepsgerichte activiteiten en/of projecten dichtbij huis. Het initiatief moet zich richten op kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Cuijk, met de focus op kwetsbare kinderen en jongeren. Hoe de activiteit er precies uit komt te zien is aan de aanvrager(s). Het initiatief dient bij te dragen aan het voorkomen van specialistische jeugdhulp. Om dit expliciet te maken dient het initiatief ten minste de volgende resultaten te beogen. Hiervan is bewezen dat deze bijdragen aan het versterken van kwetsbare jeugd:
Het tot stand komen van een verbinding tussen kinderen en hun omgeving (hun buurt of andere kinderen en volwassenen) die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van de kinderen in de samenleving;
Het stimuleren van pro-sociale normen en positief gedrag van kinderen;
Het in contact komen met volwassenen en andere kinderen die aanmoedigen en ondersteunen bij het ontwikkelen van talenten en vaardigheden;
Het vergroten van zelfvertrouwen van kinderen.
Uiteraard is het de bedoeling dat de kinderen/jongen kosteloos kunnen deelnemen.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend van 12 oktober tot en met 22 november 2020 via het digitale aanvraagformulier op www.cuijk.nl/versterkenkwetsbarejeugd. Op deze pagina vindt u eveneens de voorwaarden van de subsidieregeling. Uw aanvraag moet in ieder geval vergezeld zijn van:
Een volledige beschrijving van het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd waarbij naast de inhoud van het initiatief beschreven wordt hoe de doelgroep bereikt gaat worden en hoe de gewenste effecten meetbaar gemaakt worden.
Een financieringsoverzicht of begroting met betrekking tot het initiatief.
Vermelding van het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Procedure
Eind 2020 worden de initiatieven beoordeeld en worden de bedragen (al dan niet) toegekend. De aanvragers ontvangen hierover een brief. Initiatieven die doorgang vinden, worden na één jaar geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie is een tweede toekenning eind 2021 mogelijk voor het opnieuw uitvoeren/vervolgen van het initiatief.

Vragen
Heeft u vragen over de Beleidsregel Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd? Mail dan naar gemeente@cuijk.nl t.a.v. Marieke Bosch, beleidsmedewerker Sociaal Domein, of bel naar 0485 396 600.
advertentie