Bevrijding van Boxmeer in nieuw perspectief_ Deel dit artikel ‹ Terug

Bevrijding van Boxmeer in nieuw perspectief

Geplaatst op: vrijdag 8 november 2019


De bevrijding van Boxmeer, 75 jaar geleden, was niet in een vloek en zucht bekeken. Dinsdag 26 september 1944 wordt beschouwd als de officiële dag waarop Britse soldaten de Duitse bezettingsmacht uit Boxmeer verjoegen. Maar de bevrijding begon al een paar dagen eerder en zou duren tot 1 maart 1945.

Dat is één van de conclusies die Guido Siebers en Geurt Franzen uit Boxmeer trekken in het boek Tot frontgebied verklaard, dat 24 november a.s. verschijnt. Amateurhistoricus Siebers en schrijver/journalist Franzen doken in archieven, snuffelden in oorlogskronieken en dagboeken en lazen vele boeken waarin de krijgsverrichtingen in deze regio worden beschreven. Meer dan 160 bronnen, waarvan een aantal nooit eerder uitputtend waren bestudeerd, leverden gegevens op die goed waren voor een boek van 224 pagina’s.
Boxmeer, Beugen en Sambeek, die in 1944 de gemeente Boxmeer vormden, waren amper ‘bevrijd’ of ze werden tot frontgebied verklaard. Siebers en Franzen laten zien dat het meer was dan een papieren verklaring. Er werd daadwerkelijk gevochten, er vielen tientallen slachtoffers, onder de militairen van beide strijdende partijen, maar ook onder de burgerbevolking. De drie plaatsen veranderden in spookdorpen toen de bevolking werd geëvacueerd. Dat was niet alleen vanwege hun veiligheid, aldus de schrijvers. De evacuatie werd op de eerste plaats in gang gezet omdat de geallieerden vermoedden dat de Boxmerenaren flink voor de Duitsers spioneerden. Toen de ‘pottenkijkers’ weg waren, hadden de geallieerden de vrije hand. Prikacties over en weer en soms heftige gevechten waarbij tanks werden ingeschakeld, maakten van het Maasheggengebied bij tijd en wijle een waar slagveld.

Het wapengekletter wordt in Tot frontgebied verklaard gedetailleerd beschreven, van de slag om de sluis bij Sambeek tot nachtelijke patrouilles naar de overkant van de Maas. Feiten en gebeurtenissen worden op een verhalende manier gepresenteerd. De verhalen zoomen niet alleen in op het krijgsgeweld, maar ook op wat het voor de burgers en hun bezittingen betekende.
Meer dan 170 illustraties, waaronder tientallen originele documenten uit die tijd, en een moderne vormgeving, maken van het boek een waardevol bezit voor iedereen die geïnteresseerd is in de laatste oorlogsmaanden van de gemeente Boxmeer.
De bevrijding van de gemeente Boxmeer is eerder beschreven in het inmiddels als klassiek beschouwde Oorlog aan de Maas van Vincent Freriks en anderen. Ook Boxmerenaar Cal Peters wijdde in twee boeken ruim aandacht aan de bevrijding. Het boek dat 24 november verschijnt, is volgens de auteurs geen correctie, maar een aanvulling op die naslagwerken. Daarnaast is het een chronologische samenvatting van alle gebeurtenissen in de bevrijdingsmaanden. Dankzij bronnen die tot voor kort nog niet openbaar waren, zijn er echter ook nieuwe feiten boven tafel gekomen.

Tot frontgebied verklaard verschijnt 24 november 2019. De presentatie is die zondag in De Weijer te Boxmeer (19.30 uur, inloop vanaf 19 uur, aanmelding is gewenst via totfrontgebiedverklaard.nl. Het boek is vanaf 25 november verkrijgbaar bij Van Dinter Media, Oorlogsmuseum Overloon en de webshop van Uitgeverij Reinaert (uitgeverijreinaert.nl). ISBN 978-94-92797-05-6, prijs: 24,50 euro.
advertentie