Deel dit artikel ‹ Terug

Samen onderweg naar een nieuwe gemeente

Geplaatst op: woensdag 15 mei 2019


Zoals u weet, zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. In december 2018 hebben de drie gemeenteraden hiervoor een plan van aanpak vastgesteld, getiteld: ‘Opschalen en verbinden’.
We zijn ‘goed op weg’!
In onze gezamenlijke reis naar een nieuwe, toekomstbestendige gemeente zijn al diverse stappen gezet.
De eerstvolgende stap is, dat we met elkaar een visie opstellen over de toekomst van onze nieuwe gemeente. Hoe kijken we aan tegen belangrijke thema’s als economische groei, onderwijs, zorg voor onze ouderen en jongeren, ons woon- en werkklimaat? Hoe ziet de gemeente haar eigen rol? En: hoe zien onze samenleving en 25 dorpen hun eigen rol en de rol van de nieuwe gemeente?
Op basis van samen opgestelde toekomstvisie kunnen we de groei en ontwikkeling van onze nieuwe gemeente gaan vormgeven en uitvoeren.
Samen sparren over onze toekomst
De CBA-gemeenten organiseren in de komende maand in elk van de 25 dorpen in ons gebied een bijzondere avond voor inwoners, ondernemers en organisaties. Tijdens deze avond gaan we op een vernieuwende en interactieve manier met elkaar in gesprek over de volgende vragen:
De ambities voor onze nieuwe gemeente: wat vinden we belangrijk om te behouden en/of te versterken?
Een dorps- en wijkgerichte aanpak: wat is de kracht van ieder dorp afzonderlijk? Hoe kunnen we dat nóg sterker maken? Hoe zien we onze onderlinge relaties voor de toekomst?
U bent van harte uitgenodigd!
De burgemeesters van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis nodigen u van harte uit om de bijeenkomst in uw dorp bij te wonen en deel te nemen aan het gesprek. Wilt u met meerdere (bijvoorbeeld met buren of wijkbewoners) deelnemen aan de bijeenkomst in uw dorp? Ook zij zijn van harte welkom!

Kijk voor meer informatie op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl
advertentie