Deel dit artikel ‹ Terug

Sander Groenen aangesteld als kwartiermaker AgriFood Land van Cuijk

Geplaatst op: donderdag 9 mei 2019


Het Land van Cuijk heeft een aanzienlijke ambitie op het gebied van AgriFood. Om deze ambitie te realiseren is behoefte aan meer centrale sturing en regie. Hoe dit precies vorm en inhoud moet krijgen, dat is de vraag waar Sander Groenen als kersverse kwartiermaker de komende maanden mee aan de slag gaat.

Verschillende AgriFood sporen
De afgelopen jaren is in het Land van Cuijk veel tijd en energie geïnvesteerd in uiteenlopende activiteiten op het gebied van AgriFood, zowel door ondernemers in de land- en tuinbouw en de industrie als door overheden en onderwijsinstellingen. In 2018 heeft de focus gelegen op drie centrale programma’s : Innovatieve HotSpot, AgriFood 2018-2021 en een Goei Leven. Nu is de tijd rijp om zaken waar mogelijk nog verder in elkaar te vervlechten, met elkaar te verbinden en voor het lange termijn te continueren.
Hiervoor hebben de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk in samenspraak met vertegenwoordigers van onderwijs en ondernemers een kwartiermaker aangesteld.

Centrale regietafel
Concreet heeft kwartiermaker Sander Groenen een aantal deelopdrachten meegekregen. Zo staat hij aan de lat om te komen tot één uitvoeringsagenda met commitment en waar nodig verdieping van projecten. Uiteraard staat ook het organisatorische vraagstuk op zijn actielijst en kijkt hij ook naar de meerjarenbegroting voor alle programma’s. Uiteindelijk doel is om te komen tot één centrale regietafel AgriFood Land van Cuijk die streeft naar continuïteit in voortgang, met een stevige, eenduidige en vooral structurele verbinding op verschillende niveaus. Daarbij borgt hij ook de afstemming met andere relevante stakeholders en samenwerkingsverbanden, zoals AgriFood Capital, Platform MooiMaasvallei, provincie Noord-Brabant en het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Dynamic Borders.

Gefaseerde aanpak

“De aanpak die ik voor ogen heb is vooral van praten en denken, nu naar doen! Bestaande en lopende initiatieven verbinden en versterken is nu van belang. Ik start met het verkennen en inventariseren. Ik ga met allerlei initiatieven in gesprek om te horen wat ze doen, hoe kunnen we versnellen en hoe gaan we samenwerken. Op basis van de bevindingen gaan we richtingen kiezen. Daarbij zal ik ook regelmatig afstemming zoeken met sleutelpersonen om zo samen de contouren van een gedragen centrale beweging te smeden” geeft Sander Groenen aan. Als de voorstellen op hoofdlijnen gereed zijn is het tijd voor de laatste stap: het fijnslijpen en overdragen. Het is natuurlijk zaak dat na het vertrek van de kwartiermaker medio oktober, de zaken verder voortgezet worden door mensen uit de regio zelf.

Zorgvuldige selectie

De aanstelling van Sander Groenen is niet over één nacht ijs gegaan. Er is een speciale selectiecommissie ingesteld bestaande uit afgevaardigden van de overheid (wethouders Wouter Bollen, Maarten Jilisen en Peter Stevens), de Industriële Kring Land van Cuijk & Noord Limburg (Paul Vermeij), het onderwijs (Peer van Summeren - ROC de Leijgraaf) en de ZLTO (Hugo Bens). Uiteindelijk heeft de selectiecommissie met verschillende kandidaten gesprekken gevoerd en unaniem besloten Sander de opdracht te geven. Overigens zet de selectiecommissie de komende maanden haar werkzaamheden voort als begeleidingscommissie.

Sander Groenen is zeker geen onbekend gezicht binnen het Land van Cuijk. Hij is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij verschillende ontwikkelingen op het gebied van AgriFood in het Land van Cuijk. Ook heeft Sander al jarenlang zitting in de Ondernemersprijs Land van Cuijk & Maasduinen. Peer van Summeren, lid van de selectiecommissie: “Sander is goed in staat keuzes en dilemma’s scherp te maken en samen met mensen te komen tot een gezamenlijke ontwikkelingsrichting. Bovendien weet hij zaken te concretiseren en te vertalen naar acties en organisatie. Wij zijn blij met deze kwartiermaker!”
advertentie