Deel dit artikel ‹ Terug

Vereniging ‘De Metworst’ houdt jaarlijkse collecte van 10 tot 12 februari

Geplaatst op: dinsdag 5 februari 2019


Metworst’ houdt op 10, 11 en 12 februari weer haar jaarlijks huis-aan-huis collecte. Dit is tevens het moment dat de Metworstvlag weer uitgehangen mag worden.
Ook dit jaar zullen de jonggezellen van ‘De Metworst’ bij alle huizen in het kerkdorp Boxmeer aanbellen voor een vrijwillige gift. Op deze manier draagt u bij aan de het in standhouden van de mooie en eeuwenoude traditie van de Metworstrennen. Door toegenomen regelgeving en veiligheidsmaatregelen zijn de kosten de afgelopen jaren helaas behoorlijk gestegen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom om zo de Vereniging te ondersteunen in haar doelstelling om ‘Het recht van onze vaderen te handhaven’.

De Boxmeerse jonggezellen zullen, in blauw-wit, op zondag 10 januari vanaf 15:30u en maandag en dinsdag 10 en 11 januari vanaf 17:00 bij de deuren langs gaan. Mocht u op het moment van collecteren niet thuis zijn, dan kunt u uiteraard nog geld doneren op het bankrekeningnummer ten name van Vereniging ‘De Metworst’: NL35RABO0108702766, of op Metworstmaandag bij de collectanten aan de ingang van het Vortums Veld.

De Metworstvlag kan weer uit

Vanaf de eerste dag van de rondgang van de Metworstruiters in kerkdorp Boxmeer kan de Metworstvlag weer naar buiten. Deze mag dan tot en met Halfvasten blijven wapperen. Dit geldt niet alleen voor Metworstleden maar voor iedereen die deze Vereniging en traditie een warm hart toedraagt.
Mocht u nog geen Metworstvlag hebben, dan kunt u die bij HEMA Boxmeer of Van Dinter Media kopen.


advertentie