Deel dit artikel ‹ Terug

Officieel startsein voor de grootste opgraving in Nederland

Geplaatst op: donderdag 3 mei 2007


Burgemeester K. W. Th. van Soest van Boxmeer en de heer R. Verreussel, directeur van het Maasziekenhuis, geven op 9 mei het startsein voor de opgravingen op het nieuwe bedrijventerrein Sterckwijck in Boxmeer. In de maanden hierna zullen archeologen van ADC Archeoprojecten onder begeleiding van Adviesbureau Past2Present-Archeologic maar liefst 21 ha van het 60 ha grote terrein onderzoeken. Daarmee is dit de grootste opgraving die ooit in Nederland is uitgevoerd.

Uit proefopgravingen bleek, dat op dit terrein al in de Midden Bronstijd (1800 tot 1100 v. Chr.) mensen woonden, en ook in de daarop volgende IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. Bijzonder is het uitgestrekte grafveld vlakbij de nederzettingen, waar over een aaneengesloten periode van circa 1000 jaar de doden werden begraven. De archeologen verwachten dat het onderzoek van het grafveld samen met de bewoningsresten een schat aan gegevens zal opleveren over het bestaan en de bevolkingsopbouw van de Boxmeerse voorouders.

De gemeente wil de bewoners van nu dan ook zo veel mogelijk bij ‘hun’ opgravingen betrekken. De voortgang van het project zal te volgen zijn op de toekomstige website van Sterckwijck (www.sterckwijck.nu). De datum van de open dag zal te zijner tijd overal in Boxmeer staan aangekondigd en ook de schoolkinderen zullen worden uitgenodigd om naar het werk van de archeologen te komen kijken. Misschien mogen ze zelfs wel even - heel voorzichtig - mee graven. En als de hoog gespannen verwachtingen van nu uitkomen, zal burgemeester Van Soest aan het eind van de opgravingen een intrigerende tentoonstelling kunnen openen over de rijke, duizenden jaren oude geschiedenis van Boxmeer.
advertentie