Deel dit artikel ‹ Terug

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis willen opschalen én verbinden

Geplaatst op: donderdag 6 december 2018


De colleges van B&W van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben ingestemd met het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ om te komen tot een herindeling van de drie gemeenten per 1 januari 2022. Zij leggen het plan medio december voor besluitvorming voor aan hun gemeenteraden, met de vraag om tot uitvoering over te kunnen gaan. In het najaar van 2019 volgt dan, na een proces van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen in deze gemeenten, een definitief besluit tot samenvoeging van deze gemeenten.
Krachtige kernen, sterk gemeentebestuur, professionele ambtelijke organisatie De gemeenten in het Land van Cuijk spreken al vele jaren met elkaar over intensieve samenwerkingsvormen en herindeling. Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) uitten ieder voor zich in september 2017 al de wens tot opschaling en hebben elkaar inmiddels gevonden. Deze gemeenten willen de krachten bundelen om samen sterk te staan in de regio en meer positie in te nemen in provinciale en landelijke dossiers. De complexiteit van de opgaven (zoals de taken in het sociaal domein, de digitale transformatie, de energietransitie en de stimulering van de regionale economie en werkgelegenheid) waarvoor zij zich gesteld zien, vragen tevens om een krachtige gemeente. Deze opschaling moet gelijktijdig gepaard gaan met krachtige verbindingen met de kernen in dit gebied. Vitale wijken en kernen, inspraak van inwoners en een faciliterend gemeentebestuur dragen naar mening van de CBA-gemeenten bij aan vertrouwen van de samenleving in hun overheid.
  Plan van aanpak gericht op 1 januari 2022 Het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ bevat een marsroute om te komen tot een herindeling per 1 januari 2022, waarbij in november 2021 verkiezingen worden gehouden. De komende drie jaren geven alle tijd en ruimte om met zorgvuldigheid en toch voortvarend te bouwen aan deze nieuwe gemeente. In dat proces houden de CBA-gemeenten de deur voor aansluiting door de beide andere gemeenten in het Land van Cuijk (Mill en Sint Hubert en Grave) zo lang als mogelijk open.

Afweging van varianten is onderdeel van plan van aanpak Onderdeel van het plan van aanpak is dat de herindelingsvarianten CBA-gemeenten, CGM-gemeenten en één Land van Cuijk met elkaar worden vergeleken. Deze stap is opgenomen op verzoek van de gemeenteraad van Cuijk. Indien uit de resultaten van deze vergelijking blijkt dat CBA de meest wenselijke en/ of haalbare variant is wordt de raden in het eerste kwartaal van 2019 gevraagd een intentiebesluit tot herindeling CBA te nemen. In het najaar 2019 kan dan een definitief besluit tot herindeling worden genomen, op basis van het dan voorliggende herindelingsadvies opgesteld in nauwe samenspraak met de samenleving. In dat herindelingsadvies zal de naam van de nieuwe gemeente worden opgenomen. Wordt inzicht geboden in de financiële situatie van de nieuw te vormen gemeente. En zal inzichtelijk worden hoe de kennis en kunde van alle ambtenaren nu werkzaam binnen het Land van Cuijk behouden kunnen worden voor het Land van Cuijk.
advertentie