Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeente Sint Anthonis opent deuren voor boeren

Geplaatst op: dinsdag 4 december 2018


nspiratie en concrete ondersteuning aangeboden tijdens bijeenkomst Wettegej’t al?
Ook in de toekomst met plezier een rendabel boerenbedrijf runnen. Hoe doe je dat? En wat voor hulp is er beschikbaar om de transformatie van het bedrijf te realiseren? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de goedbezochte inspiratiebijeenkomst Wettegej’t al?
Vijf agrarische ondernemers die het pad van vernieuwing al hebben ingeslagen vertelden over het proces dat zij doorlopen hebben en het resultaat wat zij hebben bereikt. Zo vertelde Ben Bruurs (Den Elshorst) over zijn keuze voor weidevarkens. Corné Ansems, heeft een
eigen concept voor zijn zuivelboerderij De Ruurhoeve en heeft van de boerderijbeleving een product weten te maken. Meer werkplezier én (financiële) waardering brachten de Volwaard- scharrelkuikens Willy van Erp. Marian Peters (New Generation Nutritions) besloot echt een
totaal andere weg in te slaan en ziet talrijke mogelijkheden voor insectenkweek. Tot slot schetste Guus van Roessel (melkveehouder en innovator) wat de Lely Orbiter boeren voor mogelijkheden biedt om hun melk onder eigen regie beter te verwaarden. Deze vijf pioniers
kwamen niet alleen vertellen in ’T Wapen in Wanroij, maar nodigen de boeren van Tunnis ook uit om een keer gezamenlijk op werkbezoek hun vernieuwde bedrijven met eigen ogen te komen bekijken.

Geen enkele boer hoeft het alleen te doen
“Elke boer is verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf en moet zelf de keuze voor innoveren, nichemarkt, omschakelen of stoppen maken. Maar geen enkele boer hoeft het complexe proces alleen te doorlopen”, aldus Wethouder Wouter Bollen. “De gemeente Sint Anthonis
wil actief als partner agrariërs faciliteren in het veranderingsproces. Zo gaat de gemeente bijvoorbeeld bij elke boer op bezoek voor een goed keukentafelgesprek, komt er in 2019 een bedrijfscontactfunctionaris die zich naast MKB ook specifiek op agrarische ondernemers richt
en wil de gemeente inzetten op versnelling van ruimtelijke bestemmingsplanprocedures om zo boeren met goede plannen ook daadwerkelijk een stap verder te helpen.’

Ondersteuning bij verdere verkenning toekomstbestendig boeren

Voor de boer die weet dat hij boer wil blijven maar nog wil verkennen hoe hij dat op een andere, toekomstbestendige manier kan invullen organiseren FoodUp! Brabant en de Landbouw Innovatie Campus Brabant gedurende een jaar een reeks werkbijeenkomsten onder begeleiding van business coaches, business ontwerpers en PR- marketingdeskundigen. Belangrijkste doel is een situatie te creëren waarin boeren vanuit hun
expertise vooral elkaar stimuleren en stappen zetten. Om richting te houden kan altijd worden teruggevallen op de kracht van de professionele begeleiders. Na een jaar maken de boeren de stap naar realisatie van hun business plan en bijbehorende nieuwe bedrijfsvoering.

Ondersteuning bij realiseren nieuw bedrijfsplan
Boeren die voor zichzelf duidelijk hebben wat ze willen - een hoogwaardig standaardproduct voor de wereldmarkt, een onderscheidend kwaliteitsproduct voor de Noordwest-Europese markt of een gediversifieerd bedrijf dat vooral de omliggende regio bedient - kunnen wellicht
snel doorschakelen naar de realisatie van het nieuwe business plan. De provincie biedt vanuit haar netwerk specialisten aan die boeren daarin begeleiden.

Niet aanwezig, wel belangstelling?

Boeren die niet in de gelegenheid waren om naar de bijeenkomst in Wanroij te komen, maar wel interesse hebben in één van de werkbezoeken aan de boerenbedrijven of meer willen weten over de mogelijke vervolgtrajecten zijn welkom! Bel (0485) 38 88 88 of mail naar angeliquehermens@sintanhonis.nl. Agrariërs met andere vragen mogen ook de gemeente gebruiken als eerste ingang. We geven graag meer informatie, denken mee op welke wijze ondersteuning mogelijk is of verwijzen u door naar de instantie die u verder kan helpen.
De methode Sint Anthonis: samen werken aan een gezonde toekomst!
advertentie