Deel dit artikel ‹ Terug

Unieke samenwerking gemeente Cuijk en Waterschap

Geplaatst op: vrijdag 26 maart 2010


Dijkaanpassingsplan Cuijkse Cantheelen mogelijk ’icoon’ voor de toekomst

Cuijk, 26 maart 2010 - Mevrouw Annemieke Nijhof, directeur-generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, bracht donderdag 25 maart een werkbezoek aan Cuijk. Tijdens dit bezoek noemde zij de geplande dijkaanpassing bij de Cuijkse Cantheelen een mogelijke ’icoon’ voor de toekomstige dijkverbeteringsplannen op landelijk niveau. Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas besloot onlangs de helft van de kosten van de dijkaanpassing, € 1 miljoen, op zich te nemen.

Maasoeverzone
Het eerste deel van de plannen voor de Cuijkse Maasoeverzone is in 2008 afgerond. De Maaskade werd volledig gerenoveerd en de waterkering werd met damwanden van cortenstaal versterkt. De tweede fase – de dijkaanpassing bij de Cuijkse Cantheelen – is de volgende stap. Deze dijkaanpassing loopt vooruit op de landelijke plannen binnen het zogenaamde Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt ‘toekomstproof’.

Unieke combinatie
De samenwerking tussen de gemeente Cuijk en het waterschap leidt bij de Cuijkse Cantheelen tot een unieke combinatie van enerzijds stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds waterveiligheid. Het plan past in de toekomstvisie van het Rijk, waarbij in het komende decennium wordt gezocht naar veilige waterkeringen in combinatie met ruimtelijke kwaliteit. Aan de concretisering van deze visie wordt de komende jaren gewerkt. Met voorbeeldprojecten (of ‘iconen’), zoals de dijkaanpassing bij de Cuijkse Cantheelen, zou de noodzakelijke vertaalslag naar de praktijk kunnen worden gemaakt.

Deltaprogramma
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat had eerder had aangegeven ‘op dit moment geen mogelijkheid te zien’ om rijkssubsidie te verstrekken voor het plan. Tijdens het werkbezoek in Cuijk werd nog eens duidelijk dat het dijkaanpassingsplan Cuijkse Cantheelen prima zou kunnen passen binnen de nog te voeren discussies over het nationale Deltaprogramma. Naast mevrouw Nijhof namen dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas, burgemeester Paul Mengde van Cuijk, wethouders Gerard Peeters en Jan Donkers en de heer Piet Beltman lid van het Dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas) deel aan het werkbezoek.
advertentie