Deel dit artikel ‹ Terug

Help de vissen een handje!

Geplaatst op: dinsdag 24 juli 2018


Het is warm en droog in Nederland en zo ook in Oost-Brabant, het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Veel mensen genieten van het mooie weer, maar de droogte heeft ook een keerzijde. In veel beken en sloten in ons gebied staat het water inmiddels laag en soms staat er zelfs helemaal geen water meer in. Met alle gevolgen van dien voor waterdieren en –planten. Vooral vissen hebben het zwaar. Wat kunt u daaraan doen?

Vissen in nood
Door de hoge temperaturen zit er minder zuurstof in het water, zodat vissen moeilijker kunnen overleven. Als het water dan ook nog eens laag staat, is het nog lastiger. Als u een locatie aantreft waar vissen in moeilijkheden zijn of waar u andere bijzonderheden aantreft die met droogte of waterkwaliteit te maken hebben, dan kunt u dit bij ons melden via 088-1788000 of OM_waterkwaliteit@aaenmaas.nl

Vist u zelf of recreëert u op een andere manier in of bij het water, dan verzoeken wij u zorgvuldig om te gaan met de vissen. Als we samen oog hebben voor de situatie waarin vissen zich nu bevinden, helpen we allemaal mee aan het behoud van een goede visstand en een gezond ecosysteem.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap voert waar mogelijk extra water aan om haar watergangen van extra water te voorzien. Op deze manier proberen we natuurgebieden te beschermen. Het waterschap controleert continue de waterlopen die dreigen droog te vallen en kijkt of er locaties zijn waar vissen in de problemen komen. Daar waar mogelijk proberen we de vissen te vangen en te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte locatie.
advertentie