Deel dit artikel ‹ Terug

ErvenPlus: Leefgebiedsverbetering voor Brabantse erfbewoners

Geplaatst op: dinsdag 10 juli 2018


Bent u een natuurliefhebber en woont u buiten de bebouwde kom in de gemeente Sint Anthonis? Ziet ook u het zitten om de erfvogel te helpen door het nemen van een aantal kosteloze maatregelen op uw erf? U kunt daarbij denken aan het planten van fruit- of laanbomen, struweel- of haagbeplanting en het plaatsen van nestkasten. Heeft u er geen bezwaar tegen als iemand een erfscan komt uitvoeren op uw erf om te kijken welke maatregelen er mogelijk zijn? Dan kunt u zich inschrijven via erfvogelsbrabant@gmail.com of via de website van Brabants Landschap: http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels/
Het doel van het project ErvenPlus is om erven met meer biodiversiteit te creëren. Door het uitvoeren van maatregelen die het biotoop van erfsoorten versterken wordt de overleving en het broed- of voortplantingssucces van erfsoorten vergroot.
De gemeente Sint-Anthonis heeft een bijdrage geleverd van €10.000 dat werd verdubbeld tot €20.000. Hiervan zijn in totaal 11 erfscans gemaakt. Momenteel (30-05-2018) is er nog €10.732,79 over en zijn er 2 nieuwe aanmeldingen binnen.

Locaties deelnemers in Sint Anthonis
Het project is een groot succes in de provincie Noord-Brabant. Op dit moment (30-05-2018) doen er 24 gemeenten mee met het project. Het doel van 350 erfscans is gehaald. Er zijn maar liefst 465 erfscans uitgevoerd!
advertentie