Deel dit artikel ‹ Terug

Cuijkse projecten goed voor ruim 16 Miljoen Euro subsidie

Geplaatst op: maandag 1 maart 2010


50% meer nieuwbouwwoningen gebouwd in 2006-2010

Cuijk, 26 februari 2010 – De gemeente Cuijk heeft in de periode 2008-2010 voor diverse projecten bijna € 16 miljoen aan subsidies toegekend gekregen van onder andere de provincie Noord-Brabant, het Rijk, de EU, Center Novem en het Oranjefonds. Ruim € 6 miljoen daarvan betreft subsidietoezeggingen die zich nog niet in de realisatie- of voorbereidingsfase bevinden. Ook wat betreft woningbouw kijkt het college tevreden terug op de bijna afgelopen periode. Over de jaren 2006-2010 zijn in de gemeente Cuijk de bouwlocaties voor meer dan 1.000 woningen planologisch afgerond en bouwrijp gemaakt en zijn 645 nieuwe woningen gerealiseerd.

Subsidies
De projecten waarvoor de gemeente Cuijk subsidies heeft ontvangen zijn divers van soort en omvang. Zo ontving de gemeente subsidie voor onder andere de nieuwbouw scouting (€ 100.000), de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ (€ 206.000), het dorpsontwikkelingsplan Sint Agatha (€ 994.000), de tweede fase van de renovatie van de Heerstraat (€ 226.000), het gemeentelijk fietsplan (€ 140.000), aanpassing fietspad Beersebaan-Grotestraat (€ 115.000), verkeersveiligheid Raamweg (€ 74.000), verkeersveiligheidsplan (€ 171.000), het landbouwontwikkelingsgebied De Ass (€ 225.000), baggerwerkzaamheden Haven Cuijk (€ 1.000.000), de containerterminal Haven (€ 1.300.000), de Cuijkse Cantheelen (€ 450.000), archeologie (€ 1.500.000), de geplande tunnel bij het treinstation voor de Homburgcampus (€ 4.000.000) en de dijkaanpassing Parkbos (€ 1.500.000).

Woningbouw
Streven van het Cuijkse college van B&W was om in de periode 2006-2010 minimaal 1.000 nieuwe woningen te realiseren. In totaal zijn dit er 645 geworden, inclusief de woningen die op 1 januari 2010 in aanbouw zijn. Gelet op de economische en financiële omstandigheden van de afgelopen jaren – ook in de bouwsector – is het college zeker niet ontevreden over het bereikte resultaat, zeker wanneer dit wordt vergeleken met het regionale of provinciale gemiddelde. Uitgangspunt in 2006 was dan ook vooral dat de gemeente de lokale woningbouwsector nadrukkelijk wilde stimuleren. Deze doelstelling is gehaald. In vergelijking met de jaren vóór 2006 werd een toename van 50% gerealiseerd (gemiddeld ruim 150 nieuwbouwwoningen per jaar). In totaal zijn de locaties voor ruim 1.000 woningen klaargestoomd voor de start van de bouw (‘bouwrijp gemaakt’), door de planologisch noodzakelijke procedures af te ronden en de (bestemmings-)plannen door de gemeenteraad te laten vaststellen.
advertentie