Deel dit artikel ‹ Terug

Fietspad boswachterij Sint Anthonis opgeknapt en geopend

Geplaatst op: vrijdag 20 april 2018


Het recreatieve fietspad door de boswachterij heeft een flinke opknapbeurt gekregen.
Zeven kilometer is opnieuw van betongranulaat voorzien en in vorm gebracht. De opknapbeurt was mogelijk door een gezamenlijke inspanning van Staatsbosbeheer en de gemeente Sint Anthonis. Op vrijdag 20 april werd het vernieuwde pad gezamenlijk heropend.
Wethouder Ingrid Voncken: “de Boswachterij is van grote waarde voor zowel Staatsbosbeheer, toeristen, als de inwoners van de gemeente. De fietsroute start en eindigt bij Natuurpoort de Heksenboom en slingert door een gevarieerd landshap, waarbij bossen,
heide, akkers en weilanden elkaar prachtig afwisselen. Het is formeel eigendom van Staatsbosbeheer, maar toen zij ons vroegen om bij te dragen aan het vernieuwen van het fietspad hebben we geen moment getwijfeld.”

Beschermen, beleven en benutten
Ook boswachters Frank van Kalleveen en Wessel Pruissen zijn erg enthousiast over de samenwerking. Wessel: “We hechten allebei enorm veel waarde aan hetzelfde gebied en hebben regelmatig contact, maar dit was de eerste keer dat de gemeente en Staatsbosbeheer de financiën van een dergelijk project hebben gedeeld en daardoor het project gezamenlijk hebben volbracht. Staatsbosbeheer staat voor de positieve combinatie
tussen beschermen, beleven en benutten. Het opgeknapte fietspad draagt daar enorm aan bij. Door de fantastische inzet van Elco sport en cultuurtechniek verliepen de werkzaamheden verliepen zeer soepel en vlot. Ook de fietsers hebben veel begrip getoond
en goed meegewerkt aan het spoedige verloop. Mijn complimenten daarvoor!”

Genieten van fauna en flora
Het fietspad werd op vrijdagochtend op ludieke wijze heropend. De lokale pers mocht samen met de wethouder en boswachter op een familiefiets zelf het opgeknapte pad ervaren. Profile Marc Ermens uit Oploo was zo vriendelijk om hiervoor een familiefiets (Quattrocycles)
beschikbaar te stellen, in samenwerking met verhuurlocatie de Heksenboom. Hierbij zitten maximaal vier volwassen personen samen op één fiets. Wessel: “Al fietsend is er een hoop te zien; van gemengd bos tot naaldbos, van heidevelden tot zandverstuivingen. In de boswachterij zijn ook veel soorten vogels, konijnen, vossen, dassen en reeën te spotten. En natuurlijk onze schotse Hooglanders en een schaapskudde. Naast fietsroutes hebben we daarom ook verschillende wandel- en ruiterroutes uitgezet variërend in lengte”
Ingrid Voncken: “Het opgekapte fietspad is een prachtige start van het toeristische seizoen 2018. Ik hoop dat het gaat bijdragen aan de kleinschalige, gezellige recreatie waar iedereen veel plezier aan beleeft. En de samenwerking met Staatsbosbeheer? Die is zeker voor
herhaling vatbaar. Een goei leven maken we samen.”
advertentie