Deel dit artikel ‹ Terug

Op weg naar een aantrekkelijk station Cuijk

Geplaatst op: maandag 22 februari 2010


Cuijk, 19 februari 2010 - Station Cuijk als een veilige en aantrekkelijke toegangspoort tot de gemeente Cuijk. Met dat doel gaat de gemeente samen met de betrokken partners actie ondernemen voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van het stationsgebied. Met behulp van Bureau Delphini, specialist in sociale veiligheid in het openbaar vervoer, wordt een plan opgesteld met oog op de toekomst.

Huidige situatie
Station Cuijk is een eenvoudig opstappunt aan de spoorlijn Roermond – Venlo – Nijmegen. De infrastructuur rond het station is voor verbetering vatbaar en het station en zijn directe omgeving wekken een lege indruk. Nieuwe fietsenstallingen hebben tot een afname van verkeerd geplaatste fietsen geleid. Wel is het aantal fietsendiefstallen bij het station de afgelopen jaren toegenomen. Gelukkig is er verder geen sprake van onveiligheid; er komen weinig andere incidenten voor op en rond het station.

Toekomstige ontwikkelingen
Vlakbij het station, aan de kant van bedrijventerrein De Beijerd en ’t Riet, is de komst van de Homburgcampus gepland. Een clustering van onderwijs en cultuur op deze plek zal tot meer levendigheid en meer vervoersbewegingen leiden. De functie van het station wordt daarmee belangrijker. Het stationsgebied wordt een doorlooproute vanuit het centrum van Cuijk. Daarnaast zullen leerlingen en bezoekers van de Homburgcampus gebruik maken van bus en trein. Het is daarmee voor alle betrokkenen van belang om het stationsgebied optimaal in te richten.

Actie
Bureau Delphíni is specialist op het gebied van sociale veiligheid in stationsgebieden. Zij gaan een veiligheidsarrangement voor het stationsgebied in Cuijk realiseren, waarin de basis wordt gelegd voor langdurige samenwerking tussen alle partijen die verantwoordelijk zijn voor of belang hebben bij een sociaal veilig en prettig station. Op basis daarvan wordt een actieplan opgesteld met maatregelen voor daadwerkelijke verbetering. Zo kan er gezamenlijk getimmerd worden aan de weg naar een aantrekkelijker stationsgebied in Cuijk.

Bron: Gemeente Cuijk - www.cuijk.nl
advertentie