Deel dit artikel ‹ Terug

Informatieavond over duurzame houtpelletkachels in ‘t Wapen van Beers

Geplaatst op: vrijdag 9 februari 2018


De gemeente Cuijk organiseert woensdagavond 28 februari voor alle geïnteresseerden inwoners van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk een informatieavond over houtpelletkachels. Met name voor inwoners van het buitengebied kan deze wijze van verwarming een aantrekkelijk alternatief voor het propaangas vormen.

Duurzame energie
De informatieavond is bedoeld om mogelijk geïnteresseerden uit de vijf gemeenten in het Land van Cuijk enthousiast te krijgen voor het gebruik van houtpelletgestookte CV’s of andere soorten biomassakachels. Houtpellets zijn biomassa en daarmee hernieuwbaar en dus duurzamer dan fossiele brandstoffen zoals propaangas. Houtpellets moeten niet verward worden met reguliere houtkachels en allesbranders. Bij houtpelletkachels is in veel mindere mate sprake van luchtvervuiling en hinder naar de omgeving.

Subsidie
Vooral eigenaren van propaangastanks in het buitengebied van het Land van Cuijk vormen een interessante doelgroep. Voor hen is het, zeker door landelijke subsidies, kostentechnisch interessant om te kiezen voor biomassa- of houtpelletkachels. Door deze propaangastanks te vervangen wordt bovendien bijgedragen aan het verbeteren van de externe veiligheid. Tijdens de informatieavond vertelt een deskundige over de ambitie en noodzaak om over te schakelen op alternatieven voor fossiele brandstoffen, over de voor- en nadelen van houtpellet- en biomassaketels en over de subsidiemogelijkheden. De avond wordt geopend door wethouder Stoffels van de gemeente Cuijk. Na afloop van het plenaire gedeelte is er gelegenheid om op de minimarkt regionale installatiebedrijven vragen te stellen.

Cuijks duurzaamheidsplan
De informatieavond maakt onderdeel uit van het Cuijkse duurzaamheidsplan, waarin veel aandacht is voor duurzame energie. De gemeente Cuijk is zich bewust van de beperkte schaal waarop deze vorm van duurzame energie in de regio kan worden toegepast. Er is immers niet genoeg biomassa voorradig om iedereen van houtpellets te voorzien. Maar in de ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn, moeten alle mogelijkheden worden benut. Daarom zet Cuijk naast besparing en zonne- en windenergie ook in op deze kleinschaliger vormen van duurzame energie.

U bent van harte welkom
Woensdagavond 28 februari 19.30 – 21.00 uur
’t Wapen van Beers, Grotestraat 2,  Beers
Uitleg geven over het hoe en waarom van houtpelletkachels en biomassaketels als alternatief voor (propaan)gas.
advertentie