Deel dit artikel ‹ Terug

1.000.000 euro subsidie voor ontwikkelingsplan Hart voor Beugen!

Geplaatst op: donderdag 11 februari 2010


De provincie Noord-Brabant kent de kern Beugen een subsidiebedrag van maximaal € 1 miljoen euro toe voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan Hart voor Beugen. Dinsdagavond 9 februari viel wethouder Klaassen de eer te beurt om het goede nieuws te delen met o.a. de dorpsraad en jongeren uit Beugen.

Uitgangspunt is het plan Hart voor Beugen, waarvoor al in april 2008 de gemeente Boxmeer, Pantein Wonen en Maeselandt projecten de realisatieovereenkomst ondertekenden om diverse soorten woningbouw (senioren, (starters)appartementen, grondgebonden woningen), het weg- en terugplaatsen van bedrijven en het bouwen van een gemeenschapshuis te realiseren. Door de provinciale subsidie kunnen zaken gerealiseerd worden die van belang zijn voor de leefbaarheid van Beugen.

De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor de (ver)nieuwbouw gemeenschapshuis, een deel van de inrichtingskosten van het gemeenschapshuis, een winkelvoorziening binnen de formule van Shop-Court, speelvoorzieningen voor de jeugd, een jeu-de-boulesbaan en de herinrichting van de openbare ruimte. De leefbaarheid van Beugen wordt vergroot door het realiseren van de extra voorzieningen.
De plannen zijn door de provincie getoetst aan de criteria en regelgeving van de Algemene wet bestuursrecht, de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007 en de Subsidieregeling Uitvoeren Integrale Dorpsontwikkelingsplannen 2009-2010 Noord-Brabant.

Bij de voorbereidingen zijn naast bovengenoemde initiatiefnemers ook de dorpsraad Beugen, het gemeenschapshuis, het jeugdhuis, sportverenigingen alsmede de initiatiefnemers van de Shop-Court formule betrokken geweest. De laatste organisatie heeft een bewonersenquête uitgevoerd naar de behoefte aan voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Beugen. Het plan moet de leefbaarheid in de kern Beugen een enorme impuls geven.

Wat houdt het plan in?
Het omvangrijke plan Hart voor Beugen behelst onder andere de volgende zaken:
Bestaande seniorenwoningen (huur) worden gesloopt en vervangen voor moderne levensbestendige huurwoningen
Slopen en terugbouwen van het gemeenschapshuis Wapen van Beugen. Boven het gemeenschapshuis worden 6 (starters)appartementen gebouwd.
Aanpassen inrichting gemeenschapshuis
Verplaatsen van een aannemersbedrijf naar bedrijventerrein TCOB in Beugen
Toevoegen van 6 à 7 kavels in de Brouwersstraat
De bouw van een winkel die volgens de ‘Shop-Court’ formule wordt geëxploiteerd. Dit is een unieke formule, een primeur voor de gemeente Boxmeer. De formule houdt in dat het een winkel voor zogenaamde ‘vergeten boodschappen’ wordt voor kernen met weinig voorzieningen en tevens dienstverleningsmogelijkheden biedt
Aanpassingen openbare ruimte, ontsluiting natuurgebied De Vilt
Realisatie van een jeu-de-boulesbaan
Realiseren van speelvoorzieningen voor de jeugd

De voorgenomen ontwikkelingen in Beugen versterken het Wmo-beleid van de gemeente Boxmeer. Het plan voor Beugen is gericht op het versterken van de gemeenschap en de sociale samenhang. Het centrale doel van de Wmo is meedoen aan de samenleving. Daarvoor is een krachtige sociale structuur nodig. De gemeente werkt aan een beleid op het terrein van wonen, welzijn en zorg, waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en voldoende faciliteiten hebben om elkaar te ontmoeten.

Wethouder Rien Klaassen is heel blij met het binnenhalen van een dergelijk groot subsidiebedrag: ‘Deze gemeente bestaat uit een 11-tal kernen. Ons streven is om alle kernen –ook de kleintjes- leefbaar te houden. Dat is in deze tijd moeilijk. Ik ben daarom oprecht blij dat de provincie dorpsontwikkelingsplannen stimuleert. Bovendien sterkt dit project mij in mijn overtuiging dat samenwerking tussen partijen tot iets heel moois kan leiden’.

Peter Martens, directeur bij woningbouw Maeselandt projecten is eveneens blij met de subsidietoekenning: ‘Ik denk dat Maeselandt mooie plannen voor de kern Beugen ontwikkeld heeft. Het is een prettige gedachte dat de provincie deze plannen steunt’.

Ben Franssen van Pantein Wonen benadrukt dat de plannen specifiek toekomstgericht zijn: ‘het is voor veel mensen heel vervelend wanneer zij –na een heel leven in een gemeenschap geleefd te hebben- zouden moeten verhuizen. Feit is dat mensen steeds ouder worden. We moeten als maatschappij onze voorzieningen daarop aanpassen’.

Tony Arts van voetbalvereniging VIOS ’38: ‘De voetbalvereniging, de volleybalvereniging, en het bestuur van het jeugdhuis hebben samen het idee uitgewerkt om het terrein bij het jeugdhuis zo in te richten dat jong en oud er vrij kunnen sporten. Wij zijn heel blij dat dankzij deze subsidie ons plan ook echt gerealiseerd gaat worden.’

Theo Bindels, voorzitter dorpsraad Beugen: ‘Als dorpsraad zijn wij al tien jaar intensief betrokken bij de leefbaarheid van Beugen, voor jong en oud. Moderne seniorenwoningen én woningen voor starters zijn dringend nodig. Ook het gemeenschapshuis is hard aan een opknapbeurt toe. Een volleybalveld en een jeu de boulesbaan versterken de leefbaarheid en zijn een schakel tussen jong en oud. Wij juichen het toe dat de plannen nu worden omgezet in daden.’

Deze activiteit wordt met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd
advertentie