Deel dit artikel ‹ Terug

Duik in de Week van Ons Water

Geplaatst op: woensdag 11 oktober 2017


Tijdens de Week van Ons Water, van 18 tot en met 25 oktober, organiseren gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en waterschappen verschillende activiteiten. Dit najaar is het thema waterveiligheid en wateroverlast. Hoe beschermen we Nederland tegen overstromingen en regen? En wat kun je zelf doen? Op www.weekvanonswater.nl kan iedereen zien wat er in de regio te doen is.

Gemaal Van Sasse zet zijn deuren open op 22 oktober

Op zondag 22 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur zet waterschap Aa en Maas de deuren open van gemaal Van Sasse in Grave. Gemalen zijn nodig voor het regelen van het juiste waterpeil en het zoveel mogelijk voorkomen van ernstige wateroverlast. Met de gevolgen van klimaatverandering, hevigere regenbuien en hoger water op de Maas wordt hun rol steeds belangrijker. Bij gemaal Van Sasse komt het verhaal van water als vriend én als vijand tot leven. Zie www.aaenmaas.nl voor meer informatie.


Subsidieregeling: zélf aan de slag
Veel inwoners en ondernemers kunnen zich het noodweer in de zomer van 2016 nog goed voor de geest halen. Enorme regen- en later hagelstormen trokken over de provincie Noord-Brabant en zorgden voor veel schade en overlast. Tegelijkertijd zien we steeds vaker droge perioden waarin het ook onaangenaam warm wordt in steden.

Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas: “De gevolgen van klimaatverandering zijn niet meer te voorkomen, maar inwoners, bedrijven en overheden kunnen samen wel zoveel mogelijk doen om de risico’s te beperken. Tijdens de week van Ons Water vragen waterschap Aa en Maas en verschillende gemeenten daarom extra aandacht voor wat inwoners zélf kunnen doen om hun omgeving groener en aangenamer te maken”.

Onder de noemer ‘Samen anders doen met water en groen’ verstrekken waterschap Aa en Maas en steeds meer gemeenten, zoals Oss, Uden, Bernheze, Meierijstad, Landerd en Boekel subsidie voor maatregelen tegen wateroverlast en bijvoorbeeld hittestress. Maatregelen die de eigen omgeving duurzamer, groener én gezonder maken!

Maak je eigen huis, straat of buurt klimaatbestendig!
“Het waterschap en de gemeenten willen inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen die de eigen woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Gebruik deze gelegenheid om uw dak, tuin of woonomgeving duurzamer, groener, mooier én gezonder te maken. Wij dagen initiatiefnemers uit om dit samen met anderen te doen. Met uw buren, de gehele straat of uw (sport)vereniging. Het maakt niet uit met wie, als het maar niet alleen is. Dit onder het motto: Samen anders doen met water en groen!’, aldus William de Kleijn.

Wat zijn de mogelijkheden?
Het waterschap bekijkt samen met gemeenten de mogelijkheden om de opvang van regenwater in de buitenruimte te vergroten. Een andere mogelijkheid is om het water bij de bron op te slaan. Daarvoor hebben we de hulp van bewoners en bedrijven nodig. Water van verhard oppervlak komt nog vaak in het riool of sloten terecht waar het niet snel weg kan. Als bewoners en bedrijven zelf de afwatering van deze verharding in de tuin of op het terrein opvangen, dan verleggen we de grens van overlast naar een veel hoger niveau. Onverharde tuinen en gazon nemen namelijk veel water op.

Water opvangen kan zonder er last van te hebben. Een effectieve maatregel is bijvoorbeeld de regenpijp afbuigen naar de tuin. Het grondwater wordt dan aangevuld zodat planten daar in de warme zomerperiode direct profijt van hebben en het natuurlijke grondwatersysteem wordt hersteld. Ook kunnen bewoners bij een verbouwing een groen dak toepassen. Dit ziet er mooi uit en zorgt voor verkoeling in de zomer. Bovendien levert het een directe bijdrage in de wateropvang. Meer mogelijkheden staan op www.aaenmaas.nl/klimaat. Heeft u andere ideeën? We bespreken de mogelijkheden graag met u!


Bijdrage van 30%, maximaal €5.000

Aanpassingen doen, kost geld. Om u financieel te helpen, verstrekken we een subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €5.000,-. U krijgt de subsidie in zijn geheel als voorschot voor de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!
Vragen of interesse?
Kijk op www.aaenmaas.nl/klimaat voor meer informatie en het aanvraagformulier of neem contact op met uw gemeente.
advertentie