Deel dit artikel ‹ Terug

Unieke status voor onze Maasheggen

Geplaatst op: dinsdag 29 augustus 2017


Op het moment van schrijven is het nominatieformulier voor Unesco Man And Biosphere wat de partners van de Noordelijke Maasvallei onlangs hebben getekend onderweg naar Den Haag. Een grote groep enthousiaste betrokkenen wil deze unieke status voor het Maasheggengebied verkrijgen. De aanvraag wordt tesamen met een behoorlijk boekwerk gecheckt op feiten, ondertekend en doorgestuurd naar Parijs. Daar zal een adviesraad van negen mensen van over de hele wereld zich erover buigen. Momenteel is het enige gebied in Nederland die deze bijzondere status heeft verkregen de Waddenzee.

We spraken met wethouder Verstraaten van de gemeente Boxmeer om er achter te komen waarom deze Unesco status zo belangrijk zou zijn voor het Land van Cuijk.

‘Deze status gaat om het wetenschappelijke programma van Unesco en is niet te verwarren met het programma van de Werelderfgoedlijst. Het grootste verschil zit hem in het feit dat Man And Biosphere juist het menselijk gebruik en ontwikkeling in een gebied erkent. Het programma is in 1971 opgezet met als doel nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving op te doen.
In het programma is een indrukwekkend netwerk van biosfeergebieden opgenomen.
Dat klinkt als de Maasheggen, toch? We staan er wellicht niet bij stil maar De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van ons land. Het biedt al eeuwen een veilige thuishaven aan een bijzondere verscheidenheid van planten en dieren. Het MAB programma ziet er op toe dat de gebieden op een duurzame manier ontwikkeld worden en de beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd. De interactie tussen de mens en de natuur en de ontwikkeling van het gebied staan hierin centraal.Dat zou goed zijn voor onze landbouw en de economie in het Land van Cuijk.'

Meer dan de heggen alleen
Het zijn niet dus alleen puur de letterlijke Maasheggen die genomineerd zijn?
‘Klopt, het is het gebied waaronder bijvoorbeeld de prachtige natuurgebieden vallen van de Beerse Overlaat, Oefelter Meent, de Loerangel, de Vortumse en Groeningse Bergjes en Smakterbroek. Ook een gebied als Sterckwijck valt hieronder waar al 4500 jaar mensen wonen, het dassenleefgebied, het Duits lijntje, de Vilt en de Kraaijenbergse Plassen. De gemeenten Boxmeer en Cuijk hebben samen met VNC en andere partners grote stappen gezet om de status te kunnen verkrijgen voor dit unieke gebied. In Nederland heb je een grote verscheidenheid in gradaties van een natuurgebied, dat is heel anders dan in andere landen, daar is iets beschermd of niet. Als we deze status zouden verkrijgen dan is dat wel het hoogst haalbare wat je kunt krijgen voor een natuurgebied. Verdiend denken wij natuurlijk.’

Uitvoeringsprogramma
‘Ons uitvoeringsprogramma voor de Noordelijke Maasvallei is de basis voor diverse projecten waarin door veel organisaties wordt samengewerkt. Maar Unesco status of niet die plannen gaan gewoon door. De hoofddoelstelling is de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden in het Maasheggenlandschap te behouden en versterken en dat is nodig! Wanneer we deze status zouden behalen dan komt men ook regelmatig langs om te controleren of het gebied voldoet aan de eisen zoals de ontwikkeling. Het is een goede stok achter de deur om de plannen dan ook daadwerkelijk uit te voeren en op de kwaliteit te blijven controleren.’

Boost voor toerisme
‘De Unesco status zou een kers op de taart zijn. We hoeven niet bang te zijn voor massatoerisme. Dat willen we niet, maar we willen wel onze prachtige regio promoten en de economie een boost geven. Er zijn heel veel mogelijkheden voor alle ondernemers in het Land van Cuijk om hierop in te springen. Horecaondernemers met of zonder overnachtingsmogelijkheden zullen er wel bij varen. Maar ook centrumondernemers krijgen het dan ongetwijfeld drukker. De agrarische ondernemers kunnen bijvoorbeeld lezingen geven over hun landbouwbedrijf. Een goed lopende economie is voor iedereen goed! Daar willen we dan wel met alle betrokken partijen duidelijke afspraken over maken. Door samen aan tafel te zitten hoor je van elkaars wensen en knelpunten en kun je samen keuzes maken.
Wat willen we wel en niet toegankelijk maken voor toeristen. En wat zijn de, zogenoemde meekoppelkansen? Kunnen we direct ergens een mooi fietspad of leuke struinpaden aanleggen bijvoorbeeld. We moeten in kansen en mogelijkheden gaan denken en niet in beperkingen.

Vandaar dat wij met spanning de adviesraad afwachten. Een vreemd gevoel om na jaren van gegevens verzamelen en plannen maken nu niets meer te kunnen doen. We hebben er geen enkele invloed meer op. In het voorjaar van 2018 is hun mening gevormd en in juni zal in Parijs de jaarlijkse Unesco vergadering plaatsvinden waar de beslissing zal vallen. Hoeveel nachten slapen is dat nog?’

Ook nieuwsgierig naar de uitslag? Hou gemeente Boxmeer bij op Facebook op check hun website op nieuwsitems.