Deel dit artikel ‹ Terug

Van Sasse open tijdens de landelijke Molen en Gemalendag

Geplaatst op: woensdag 10 mei 2017


Op zaterdag 13 mei is gemaal Van Sasse in Grave geopend van 13.00-17.00 uur voor belangstellenden. Een jaarlijks terugkomend moment voor de Stichting Molen- en Gemalendag waarbij vele molens en gemalen geheel gratis te bezichtigen zijn. Meer informatie vindt u op www.nationalemolenengemalendag.nl

Van Sasse
Gemaal Van Sasse is het eerste elektrische gemaal dat gerealiseerd is door voormalig waterschap De Maaskant. Het gemaal werd gebouwd rond 1928 voor het waterbeheer in het Land van Cuijk en ligt aan het eind van het riviertje de Raam. Vanaf de oprichting in 1921 werkte waterschap De Maaskant aan de waterbeheersing. Vooral de Raam veroorzaakte problemen. Niet alleen was de uitmonding in de Maas, bij de oude haven in Grave, te krap, ook voerde de Raam zuur Peelwater aan. In diezelfde tijd werd er bij Grave een stuw (en sluis) in de Maas gebouwd om het Maaswater te reguleren. In 1927 ging het bestuur van De Maaskant akkoord met de plannen tot bemaling. Een nieuw gemaal in een nieuw te graven monding van de Raam ten westen van Grave zou deze taak moeten kunnen vervullen. In 1929 werd het gemaal in gebruik genomen. Rond 1950 en nog eens in 1981 is een deel van de apparatuur gemoderniseerd. Het gemaal is genoemd naar Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, de eerste voorzitter van waterschap de Maaskant.

Vispassage
Stuwen en gemalen zijn barrières voor vissen. De Graafsche Raam is een langzaam stromende laaglandbeek waar de migratie van stroming minnende vissoorten een belangrijk doel is. Om het leefgebied van de vis in het bovenliggend gebied te vergroten, paai-, opgroei- en overwintergebieden met elkaar te verbinden en/of een voldoende grote populatie mogelijk te maken, heeft het waterschap vismigratie op deze locatie hoge prioriteit gegeven. Een unieke doorgang onder het gemaal door werd hiervoor gebouwd. Wandelen Een mooie waterweetjeswandelroute, die begint en eindigt bij Van Sasse brengt u langs mooie stukjes in de omgeving. In het gemaal en op onze website vindt u de route.  
advertentie