Deel dit artikel ‹ Terug

Dorp tussen Peel en Pradolina een culturele biografie van Mill

Geplaatst op: woensdag 28 december 2016


Dinsdag 17 januari vindt om 19.30 tot 21.00 uur een lezing plaats over de geschiedenis van Mill in de bibliotheek van Mill. De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk. De lezing betreft een landschaps biografische en historisch ecologische visie op Mill. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de Maas en de vestiging van de eerste mensen op de Peelrandrug. We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. Jan vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen  het landschap inrichtten. Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg. Het landschap rondom Mill kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten van tectoniek, water en wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het landschap in de omgeving van Mill: een gevarieerd gebied van terrassen, beken, beekdalen, dellen, rijten, broeken, goren en krochten. Met bossen, graslanden,  heidevelden, en landduinen.

Gastspreker Jan Nillesen. 
advertentie