Deel dit artikel ‹ Terug

Aanpak vuurwerkoverlast gemeente Cuijk van start

Geplaatst op: donderdag 17 december 2009


Meld vuurwerkoverlast direct op 06 1051 8762

December is inmiddels van start gegaan en dat betekent dat er in de aanloop naar het nieuwe jaar steeds vaker vuurwerkgeknal te horen is buiten. De gemeente Cuijk werkt ook dit jaar samen met het politiedistrict Land van Cuijk en Bureau Halt om vuurwerkoverlast in december en tijdens de jaarwisseling tegen te gaan.

Meldlijn
Vanaf 1 december is evenals vorig jaar de meldlijn vuurwerkoverlast van de gemeente Cuijk geopend. Op het nummer 06 1051 8762 kan vuurwerkoverlast gemeld worden. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de gemeente Cuijk hebben tijdens hun dienst deze mobiele telefoon bij zich, zodat zij snel op een melding kunnen reageren. Buiten diensttijden kan het reguliere nummer van de regionale politie (0900 8844) gebeld worden. De beller krijgt op de mobiele meldlijn dan een voicemailbox te horen waarin dat nummer van de regionale politie wordt vermeld.

Om de politie en de BOA’s te helpen om de daders te achterhalen zijn een aantal zaken goed om te onthouden en te melden als mensen de vuurwerktelefoon bellen:

- Geef een duidelijke beschrijving van de veroorzaker
- Gaat het om één persoon of om een groep?
- Wat voor kleding dragen de veroorzakers (bv. de kleur jas of pet enz.)
- Zijn de veroorzakers op de scooter, op de fiets of te voet?

Het is belangrijk dat overlast gemeld wordt. Pas als we een melding binnen krijgen, kunnen we reageren en kunnen we de daders ook daadwerkelijk aanhouden. We vragen daarom de inwoners van onze gemeente om overlast altijd bij ons te melden. Ook zullen we dit jaar in samenwerking met de politie de schade aan privé-eigendommen in kaart brengen. Eventuele schade kunnen mensen bij de politie Land van Cuijk melden (0900 8844).

Samenwerking
In de aanpak van vuurwerkoverlast werkt de gemeente Cuijk al een aantal jaar samen met het politiedistrict Land van Cuijk en Bureau Halt (van 1 december tot en met 15 januari). Vuurwerkovertreders tot 18 jaar die gepakt worden, worden direct naar Halt verwezen. Daarbij komt dat de schade die door overtreders wordt gemaakt door hen zelf betaald moet worden.
Dit jaar mag vuurwerk gekocht worden op 29, 30 en 31 december. Tijdens die dagen zetten de gemeente Cuijk en de politie net als vorig jaar extra mensen in om overlast te voorkomen. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken van 31 december 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.

Voorlichting
Op de basisscholen in de gemeente Cuijk krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 voorlichting over vuurwerk door Bureau Halt. Zij hebben een campagne om de leerlingen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk.
Op de middelbare scholen in de gemeente zullen ook posters van Bureau Halt worden opgehangen. Voor deze leerlingen heeft Halt een campagne waarbij vooral tips worden gegeven voor het veilig afsteken van vuurwerk.

Afgelopen jaar
Afgelopen jaar was ook de meldlijn vuurwerkoverlast geopend vanaf 1 december. Op deze telefoon zijn toen wat minder telefoontjes binnengekomen dan het jaar ervoor. Waren er in 2007 ruim 20 bellers, dit jaar waren het er 17. Het gros van deze telefoontjes (13) is binnengekomen tijdens de laatste drie dagen van 2008; dit zijn de dagen dat het vuurwerk verkocht mocht worden.

Dit strookt met het beeld dat deze jaarwisseling in de gemeente Cuijk relatief rustig is verlopen. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren van de gemeente zijn tijdens de laatste drie dagen van het jaar extra de straat op geweest om de vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken. Ze hebben weinig overlast gezien en hebben dan ook niemand geverbaliseerd of doorgestuurd naar Bureau Halt.

Meer informatie
Meer informatie over vuurwerk en de Haltcampagnes is te vinden op de website www.halt.nl.
advertentie