Deel dit artikel ‹ Terug

Samen aan de slag tegen eenzaamheid bij ouderen in Cuijk

Geplaatst op: donderdag 29 oktober 2009


Kom naar de uitwisselingsbijeenkomst op 5 november in het Schouwcafé

Zoek de zonzij! Met dit oude gezegde probeerden onze opa’s en oma’s zoveel mogelijk de positieve kanten van het leven te benadrukken. Over de donkere zijden van het leven klaagde men luidruchtig of zweeg men juist helemaal.
De gemeente Cuijk vindt het belangrijk eenzaamheid te voorkomen en organiseert hiervoor samen met een negental organisaties op dit gebied activiteiten. De eerste activiteit is een uitwisselingsbijeenkomst voor beroepskrachten en vrijwilligers in de gemeente Cuijk die in hun bezigheden met eenzaamheid bij ouderen in Cuijk te maken hebben. De bijeenkomst is op donderdag 5 november van 15:00 tot 17:00 in het Schouwcafé.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een onderwerp uit de donkere kant van het leven waarover men liever niet praat met anderen. Het is een gevoel van ernstig gemis aan en in relaties. Het kan gaan om het aantal betekenisvolle relaties dat men mist met een bredere groep van mensen (sociale eenzaamheid), of om de kwaliteit van een relatie (emotionele eenzaamheid).
Het leven van alledag raast voorbij. We zijn druk, druk, druk. Dat beeld wordt nog versterkt door alle moderne technieken als ipod, mobiele telefoon, laptop met webcam, het sms-en msn-en en e-mailen. Het persoonlijk ‘een op een’ contact lijkt te verdwijnen en maakt plaats voor ‘ontmoeten op afstand’. Praten met elkaar lijkt zo langzamerhand een taboe te worden. Schuilt daar een nieuwe vorm van eenzaamheid in? Verlies van partner, familie en/of vrienden, daling in inkomen, ziekte, traumatische gebeurtenissen, onveiligheid op straat, werken eenzaamheid in de hand.

Gevolgen

Eenzaamheidsgevoelens bedreigen het persoonlijk welbevinden. Eenzame mensen blijken vaker last te hebben van een laag zelfbeeld, een pessimistische toekomstperspectief, depressieve klachten en angststoornissen. Veel voorkomende lichamelijke klachten zijn: hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen en gebrek aan eetlust, soms gekoppeld aan overmatige alcoholconsumptie en een bovengemiddeld gebruik van medicijnen zoals slaapmiddelen en kalmerende middelen. Bij ouderen met een zorgvraag komt eenzaamheid relatief meer voor.

Uit onderzoek van de GGD Hart voor Brabant blijkt dat 48% van de 65-plussers in de gemeente Cuijk eenzaam is; 9 % zelfs ernstig tot zeer ernstig eenzaam.
In Cuijk vinden veel activiteiten plaats die direct of indirect erop gericht zijn eenzaamheid bij ouderen te voorkomen of op te lossen.

Uitwisselingsbijeenkomst
De gemeente Cuijk heeft preventie en bestrijding van eenzaamheid bij ouderen een belangrijk speerpunt voor het lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente heeft daarom een plan van aanpak gemaakt samen met Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC), Zorgcentra en Thuiszorg Pantein, Dichterbij, Steunpunt Mantelzorg, KBO Afdeling Cuijk-Centrum, Regionaal maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMCLvC), GGZ Centrum Land van Cuijk, GGD Hart voor Brabant.

Voor wie?
In een kerngroep werkt de gemeente samen met 4 van de organisaties het plan van aanpak uit in concrete activiteiten. Een van de eerste activiteiten die de kerngroep organiseert, is een uitwisselingsbijeenkomst over omgaan met eenzaamheidsproblemen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 5 november, van 15.00 -17.00 uur in het Schouwcafé van de schouwburg in Cuijk. De bijeenkomst is bedoeld voor beroepskrachten en vrijwilligers in de gemeente Cuijk die taken of bezigheden hebben in verband met eenzaamheidsproblemen bij ouderen. Bijvoorbeeld doordat ze voor anderen vraagbaak zijn. Of omdat ze taken hebben in verband met afspraken over omgaan met eenzaamheidsproblemen, of omdat ze het onderwerp eenzaamheid in portefeuille hebben.
Elkaar nog beter weten te vinden, verbeterpunten benoemen en verbetering in gang zetten in hoe de organisaties en instellingen nu samen werken aan het signaleren van eenzaamheid, daar gaat het om op 5 november.

De bijeenkomst wordt voorbereid door de gemeente in samenwerking met SWOC/Radius, RMC LvC, Zorgcentra en Thuiszorg Pantein en de GGD Hart voor Brabant.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de gemeente Cuijk, met Ton van der Zanden (ton.vd.zanden@cuijk.nl).
advertentie