Deel dit artikel ‹ Terug

Platform Cultuurhistorie wordt Federatie

Geplaatst op: vrijdag 11 december 2015


Oprichtingsvergadering 18 december 2015

Op vrijdag 18 december 2015 komen de in het Platform Cultuurhistorie samenwerkende organisaties, in aanwezigheid van de notaris en wethouder Lucassen, bijeen in het Gennepse Stadhuis voor de oprichting van de Federatie Platform Cultuurhistorie Maas en Niers. Het platform is vier jaar geleden gevormd na een vruchtbare samenwerking van enkele organisaties bij de museale inrichting van de Sint Martinustoren in Gennep. Inmiddels is die samenwerking uitgebreid en ook op andere terreinen succesvol gebleken. Dat is nu reden voor de oprichting van een federatieve stichting waarin de deelnemende organisaties hun krachten bundelen.

De nieuwe federatie beoogt kennis en ervaring op cultuurhistorisch gebied onderling uit te wisselen. Maar ook om gemeenschappelijk belangstelling voor cultuurhistorische thema’s te wekken bij de inwoners van onze regio. Als netwerk van cultuurhistorische organisaties zal het Platform optreden als vertegenwoordiger naar andere partijen en als adviseur van gemeentebesturen in de regio. De afgelopen jaren werden de Open Monumentendagen in de gemeente Gennep georganiseerd onder de vlag van het Platform Cultuurhistorie. Er is daarnaast  een belangrijke bijdrage geleverd aan de toeristische website Liefde voor Limburg. Het Nima-radioprogramma Culthis wordt verzorgd door een redactie die eveneens is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Platform. Aan het gemeentebestuur van Gennep zijn diverse adviezen gegeven, onder meer over de inrichting van het historische gebied bij het Jan Lindersplein.

In het Platform werken de volgende organisaties samen:
BiblioPlus, De Olde Kruyk, Historische Kring Maas en Niers, IVN Maas en Niers, Museum Het Petershuis, Religieus Museum De Crypte, Sint Dionysiusgilde in Heijen, Stadsgidsen, Werkgroep Martinustoren, alsmede de navolgende stichtingen: Behoud Cultureel Erfgoed Ottersum,Cultuurbehoud Milsbeek, Cultureel Podium Roepaen, De Oude Pottenbakkerij, Filmwerkgroep CMN, Johannes Engelen, Monarch en Veritable. De gemeente Gennep participeert als deelnemer in de federatie en biedt vergaderfaciliteiten.

Alle deelnemers in de stichting hebben een gelijke stem. Voorzitter wordt de heer Andries Knevel, secretaris mevrouw Mieke Hoogkamp-Korstanje en penningmeester de heer Frans Meeuws. 
advertentie