Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeenteraad Cuijk stemt unaniem in met aankoop St. Jozefkerk.

Geplaatst op: maandag 30 november 2015


Nieuwe multifunctionele accommodatie, (zorg)appartementen en andere (semi)commerciële functies voor De Valuwe dichterbij

Cuijk, 30 november 2015 – De gemeenteraad van Cuijk heeft unaniem besloten de St. Jozefkerk, de pastorie en de omliggende gronden in de wijk De Valuwe te kopen. In juli dit jaar gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat er over de aankoop een onderhandelingsakkoord met het kerkbestuur was bereikt. Woningcorporatie Mooiland zal (zorg)appartementen ontwikkelen op de plaats waar nu de pastorie en de omliggende gronden liggen. De gemeente realiseert een nieuwe multifunctionele accommodatie en verschillende (semi)commerciële, bij voorkeur zorg- en medisch gerelateerde, functies in het gebouw van de huidige de St. Jozefkerk. Uitgaande van de bouw van 29 appartementen is met de aankoop een totaalbedrag van ruim € 560.000 gemoeid. Projectwethouder Gerard Stoffels: “We hebben samen met het kerkbestuur en de wijkraad een intensief proces doorlopen en uiteindelijk zijn we er prima uitgekomen. Het is een lange weg geweest, maar de inwoners van De Valuwe krijgen nu waar ze recht op hebben; een moderne, mooie en multifunctionele wijkaccommodatie. En dat is een mooi resultaat, dankzij de zeer constructieve participatie van alle betrokken partijen”.

Te krap
De gemeente Cuijk ziet een ontmoetingsruimte voor een wijk of een dorp als een basisvoorziening. Daar waar de inwoners van een wijk of dorp draagvlak en draagkracht bijeen brengen, zorgt de gemeente voor een gebouw in een zo multifunctioneel mogelijke setting. Op dit moment fungeert de wijkwinkel De Valuwe als tijdelijke gemeenschapsaccommodatie in het winkelcentrum van de wijk de Valuwe. Maar de wijkwinkel is niet specifiek ontworpen als ‘algemeen toegankelijke voorziening’ en voldoet in die zin dan ook niet aan de minimale voorwaarden voor een moderne, multifunctionele accommodatie (MFA): de ruimte is te krap en niet geschikt.

Voorzitter Hilly van Nispen (wijkraad De Valuwe): “De wijkraad is zeer tevreden met dit resultaat. Niet alleen krijgen we een MFA op een mooie locatie, maar ook de achtergrond van het gebouw past prima bij het doel wat de nieuwe MFA voor ogen heeft: mensen samenbrengen, verbinden en waar nodig elkaar medisch ondersteunen. Op deze wijze blijft dit karakteristieke gebouw niet alleen centraal staan in de wijk, maar ook in de gemeenschap.”

Voorkeur
Het college van burgemeester en wethouders is in opdracht van de gemeenteraad op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor een MFA in de wijk De Valuwe. Zowel de gemeente, als de wijkraad De Valuwe en de werkgroep MFA, zagen de St. Jozefkerk als sterke voorkeurslocatie voor de vestiging van een nieuwe MFA. Om het kerkgebouw geschikt te maken voor het gebruik van een MFA is een verbouwing noodzakelijk. De totale investering voor een MFA van 350 m2 bedraagt € 670.000 (aankoop, bouw- en verbouw, inrichting en bijkomende kosten).
Mocht Woningcorporatie Mooiland meer dan de 29 geplande appartementen kunnen realiseren, dan ontvangt het kerkbestuur een meeropbrengst. Verder kan het kerkbestuur de eerste vijf jaren (in overleg met de in oprichting zijnde beheerstichting MFA) gratis gebruikmaken van ruimten in de MFA voor het houden van vieringen en kerkdiensten. Ook is afgesproken dat de gemeente een zogenaamde kaarsjeskapel realiseert.

Piet van de Koolwijk (parochiebestuur): “Het parochiebestuur is blij met dit besluit. Voor alle partijen levert deze stap voordelen op. De MFA voor de wijk kan worden gerealiseerd, mèt de mogelijkheid om kerkdiensten te blijven houden. Het gebouw blijft bestaan en voor het parochiebestuur is dit een belangrijke stap in de uitvoering van het nieuwe beleid.”   

(Semi)commerciële partijen
Het niet voor een MFA te gebruiken deel van het gebouw bedraagt circa 370 m². Om dit deel te kunnen exploiteren is de gemeente in gesprek met een aantal (semi-)commerciële partijen en ondernemingen op medisch gebied alsmede met zorgpartijen die zich hier zouden kunnen vestigen. Inmiddels hebben meerdere partijen hun interesse getoond om een deel van het nog te verbouwen kerkgebouw te huren. Met de verhuur van het overige deel aan (semi-) commerciële partijen, kan de maatschappelijke functie van het totale gebouw een sterke impuls krijgen.

Op de locatie van het huidige pastoriegebouw zal woningcorporatie Mooiland minimaal 29 en maximaal 35 (zorg)appartementen bouwen. Mooiland onderzoekt de mogelijkheden om deze appartementen aan (cliënten van) zorgpartijen te verhuren, die vervolgens ook (kantoor)ruimte huren in het nog te verbouwen kerkgebouw van de gemeente en de beheerstichting van de MFA. 
advertentie