Deel dit artikel ‹ Terug

Integrale horecacontrole Cuijk centrum

Geplaatst op: woensdag 27 november 2013


Cuijk, 25 november 2013 – Afgelopen zaterdagavond 23 november heeft - onder regie van de gemeente Cuijk - een integrale horecacontrole plaatsgevonden in Cuijk Centrum. Dit in het kader van het gemeentelijk Handhavinguitvoeringsprogramma 2013. Naast medewerkers van de gemeente Cuijk waren bij de controle ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Brabant Noord, de Belastingdienst en de (Vreemdelingen)politie betrokken. In totaal bezochten de partners vijf hoofdinrichtingen en in ieder geval negen overige inrichtingen.

Integrale controle
Integrale controles in de gemeente Cuijk maken deel uit van het gemeentelijk Handhavinguitvoeringsprogramma 2013. In Cuijk worden horecagelegenheden regelmatig gecontroleerd op tal van administratieve voorschriften, zoals de veiligheid in het algemeen, rookvrije ruimte, de naleving van de Drank- en Horecawet, milieuvoorschriften, bouwbesluit en de fiscale wetten en andere regels.
Eén van de achterliggende doelen van deze controles is bovendien het voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) criminele activiteiten, zoals witwassen en vastgoedfraude. De regelmatige controle van deze ondernemingsaspecten is niet alleen van belang voor de bezoekers van horecagelegenheden, maar ook voor de ondernemers en hun medewerkers zelf.

Resultaten

Bij de controle - die in totaal zo’n vijf uur duurde - waren 21 medewerkers van de verschillende partners betrokken. Bij één van de hoofdinrichtingen werd het verboden wapen pepperspray aangetroffen en in een andere inrichting was sprake van een overtreding op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Op basis van de definitieve rapportage van de controle, besluit de gemeente welke maatregelen in deze gevallen getroffen moeten worden.
Daarnaast werd bij alle gecontroleerde horecagelegenheden een aantal verbeterpunten geconstateerd. Er werden overtredingen aangetroffen op het gebied van brandveiligheid en de Drank- en Horecawet. Om te kunnen blijven voldoen aan de voorwaarden in de horecavergunning, is bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van een leidinggevende in het pand en het duidelijk kenbaar maken van de minimum leeftijdsgrens en de vluchtroute in het pand.
advertentie