Deel dit artikel ‹ Terug

Pen & Stem biedt aan schrijvers podium

Geplaatst op: woensdag 16 januari 2013


'Wie schrijft die blijft'

De vijfde open bijeenkomst van de negentiende jaargang wordt gehouden in de Brasserie van de Velpse Zorgresidentie op het terrein van 'de Binckhof '; en wel op zaterdag 26 januari as. Dit tussen 14.30 uur en 16.30 uur.
Het literair café, vrij toegankelijk voor nieuwsgierigen naar en liefhebbers van taal, besteedt aandacht aan het proza van schrijvers en gedichten van dichters uit de wijde omtrek van Grave en Het Land van Cuijk.

Ignas Bertels, voorzitter van Pen & Stem heet u, die januari middag van harte welkom;
leest ook verhalen van zijn hand voor; daarvan zijn er ook te boek gesteld in: 'Verhalen uit de dierenartsenpraktijk', 'Emmastraat 5' en in 'Water naar de zee'; waarin m.n. zijn ontmoetingen en ervaringen met de agrarische bevolking van de Peel, waarin hij jarenlang praktijk hield als veearts. Hij tekende zijn verhalen op en zag ze o.m. uitgegeven door Stichting Pen & Stem.
Hij is een boeiend verteller en is een graag geziene causeur bij allerlei historische en plattelandsverenigingen.
Over 'het schrijven van verhalen' hoef je hem niets te vertellen; hij is voor velen: leermeester en inspirator.
Aansluitend zal Harry C.A. Daudt enige gedichten van zijn hand, voordragen.
Er is geen motto, deze middag; over allerlei onderwerpen kan worden geschreven en gedicht.
Verhalen van verhalenschrijvers en gedichten van dichters zijn van harte welkom.
Voor het eerste blokje van 14.30 uur tot 15.30 uur moeten lezers zich tijdig opgeven bij de heer I.Bertels.
Tussen 15.30 uur en 16.00 uur zullen bewoners van de Zorgresidentie verhalen en gedichten naar hun keus voorlezen.
Tot slot is het laatste woord aan u, belangstellende uit deze regio.

Informatie op: www.penenstem.nl
advertentie