Deel dit artikel ‹ Terug

Diploma voor pedagogisch medewerkers Spring Kinderopvang

Geplaatst op: woensdag 5 december 2012


Donderdagavond 29 november namen maar liefst 166 pedagogisch medewerkers van Spring Kinderopvang een aanvullend MBO-diploma voor gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 4 (PW4) in ontvangst. Hieronder ook een groep medewerkers van de Cuijkse locaties. In januari 2013 volgt een tweede groep van 200 medewerkers en later dat jaar nog eens 50. Het diploma is een bekroning van een intensief scholingstraject dat Spring zo’n twee jaar geleden is gestart.

Het diploma is een aanvulling op het meer gebruikelijke MBO-diploma (PW3) waarover medewerkers in de kinderopvang moeten beschikken. Spring Kinderopvang investeert veel in de kwaliteit van de kinderopvang. In dat kader werd twee jaar geleden gestart met een organisatiebreed scholingstraject. Doel ervan was medewerkers nog beter in staat te stellen hun professionele rol bij de opvang en opvoeding van kinderen in te vullen. De pedagogisch medewerkers van Spring werkten de afgelopen twee jaar op allerlei manieren aan het versterken van hun pedagogische kwaliteiten. Bijvoorbeeld door praktijkopdrachten uit te voeren en door diverse professionele vaardigheden te trainen. De inhoud van het opleidingstraject en de opdrachten voldeden aan de criteria van het ROC. Daarom kwamen de medewerkers in aanmerking voor het beroepskwalificerende mbo-diploma op niveau 4. Nu de examens achter de rug zijn, mocht de eerste groep geslaagde medewerkers hun diploma in ontvangst nemen.

Spring Kinderopvang heeft in de gemeente Cuijk diverse locaties voor zowel dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Ouders kunnen ook terecht voor gastouderopvang bij de gastouders van Spring. Voor meer info: www.spring-kinderopvang.nl .