Deel dit artikel ‹ Terug

Spring komt ouders tegemoet

Geplaatst op: vrijdag 23 november 2012


In 2013 wordt er door de overheid flink bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben ook gevolgen voor de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen. Spring Kinderopvang komt ouders tegemoet met goedkopere gastouderopvang, een minimale tariefsverhoging voor dagopvang en buitenschoolse opvang en een flexibel aanbod voor buitenschoolse opvang en vakantie-opvang.

Een van de overheidsmaatregelen voor 2013 is dat de maximale uurtarieven waarover ouders vergoeding krijgen, worden verhoogd met 1,55%. Positief, maar daar tegenover staat dat de toeslagentabel wijzigt, waardoor het kan zijn dat ouders minder kinderopvangtoeslag ontvangen. Om die reden verhoogt Spring Kinderopvang haar tarieven voor buitenschoolse opvang en dagopvang met niet meer dan diezelfde 1,55%. Dit terwijl de branchevereniging een gemiddelde kostenstijging van 3,6% voorspelt voor 2013.

Gastouderopvang goedkoper
Ouders die van gastouderopvang bij Spring gebruik maken, zijn in 2013 veelal goedkoper uit dan in 2012. Gastouderopvang is kleinschalige, flexibele opvang waarbij de kinderen thuis of bij een gastouder worden opgevangen. Ouders betalen per uur en kunnen ook in de avonden en de weekenden terecht voor opvang. Nieuw is dat Spring haar dienstverleningstarief voor een tweede kind uit hetzelfde gezin sterk heeft gereduceerd en dat dit vanaf drie kinderen zelfs gratis is voor vraagouders. Gastouders bepalen uiteindelijk zelf hoeveel zij aan de ouders vragen. Spring stelt wel een adviesprijs vast. Wanneer gastouders dit tarief aanhouden, zijn ouders in 2013 veelal goedkoper uit met gastouderopvang van Spring dan in 2012.

Flexibel aanbod BSO en vakantieopvang
Om in te spelen op de behoefte van ouders aan meer flexibiliteit, biedt Spring diverse keuzemogelijkheden voor de buitenschoolse opvang en vakantie-opvang. Ouders kunnen kiezen uit het aantal weken buitenschoolse opvang (van 40 tot 52 weken), het aantal weken vakantieopvang (van 2 tot 12 weken) en ook zijn er keuzemogelijkheden met betrekking tot de dagdeellengte. Ook deelname aan thematische vakantieactiviteiten en vakantiekampen is mogelijk.

Rekenhulp
Om ouders inzicht te geven in wat kinderopvang in 2013 netto kost, heeft Spring een rekenhulp ontwikkeld. Deze is te vinden op www.spring-kinderopvang.nl. Ook het complete dienstenaanbod is hier te vinden. Voor meer informatie en voor telefonische rekenhulp, kan men contact opnemen met de klantenservice, via (088) 20 88 208. Al bijna 40 jaar ondersteunt Spring ouders in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg bij de opvang en opvoeding van kinderen van 0 tot 13 jaar. In de gemeente Boxmeer heeft Spring Kinderopvang vier kinderdagverblijven en tien locaties voor buitenschoolse opvang.