Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeente Cuijk "Hartveilig"

Geplaatst op: vrijdag 31 augustus 2012


De gemeente Cuijk hecht er grote waarde aan dat er voldoende AED’s (Automatische Externe Defibrillators) in de gemeente beschikbaar zijn. In 2008 werd in de gemeente een stimuleringsmaatregel van kracht om de aanschaf van AED’s te stimuleren. Deze maatregel liep tot en met 2011, maar aansluitend hierop is een projectplan opgesteld: “Cuijk Hartveilig”. De gemeenteraad besloot in 2011 om voor dit AED-projectplan € 18.500,- in de begroting van 2012 op te nemen.

AED-projectplan
Het AED-projectplan “Cuijk Hartveilig” ziet er als volgt uit:
  voldoende AED’s in het straatbeeld;
  voldoende hulpverlening beschikbaar;
  AED’s 24 uur per dag toegankelijk.
Als hieraan wordt voldaan is er sprake van een hartveilig gebied.

Wijk- en dorpsraden
De wijk- en dorpsraden zijn in het AED-projectplan betrokken. Met iedere wijk- en dorpsraad is begin dit jaar besproken wat de wensen/behoeften zijn om de betreffende wijk of het dorp “Hartveilig” te maken. In sommige wijken en dorpen is er nog behoefte aan AED’s of beveiligde kasten. Deze worden aangeschaft door de wijk- of dorpsraad en vervolgens kunnen de kosten gedeclareerd worden bij de gemeente Cuijk.

Ook is er voor iedere wijk- en dorpsraad een werkbudget beschikbaar. Dit is bestemd voor het werven van burgerhulpverleners en als ondersteuning bij de registratie van AED’s en burgerhulpverleners bij AED-alert. De wijk- en dorpsraden hebben hiermee een belangrijke rol om hun wijk of dorp in de toekomst hartveilig te houden.

Nadat het AED-projectplan is gerealiseerd, kunnen we ons (mede op aangeven van de heer Toon Hermsen van Stichting Kies voor Leven) een ‘hartveilige gemeente’ noemen. Voor de gemeente Cuijk wordt na de realisatie het AED-projectplan afgesloten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over AED’s in de gemeente Cuijk, dan kunt u contact opnemen met Maria Thijssen, telefoonnummer: 0485-396600
Voor een overzicht van de al aanwezige AED’s kunt u kijken op www.cuijk.nl. Dit overzicht wordt bijgehouden als er nieuwe AED’s bijkomen.

Overlevingskans
De overlevingskans bij een circulatiestilstand wordt met een AED aanzienlijk verhoogd. Als binnen enkele minuten na het begin van de circulatiestilstand met reanimatie zonder defibrillatie is begonnen, is de overlevingskans 10 %. Als in die eerste 6 minuten wordt gedefibrilleerd, stijgt de overlevingskans tot 72 %.

Oproep
Mocht u interesse hebben om een cursus reanimeren/bedienen AED te volgen neem dan contact op met uw plaatselijke EHBO of met uw wijk-/dorpsraad.