Deel dit artikel ‹ Terug

Schouwburg Cuijk verlaagt toegangsprijzen dankzij btw-verlaging

Geplaatst op: donderdag 31 mei 2012


De twee belangrijke brancheverenigingen Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) en Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) hebben tijdens hun respectievelijke ledenvergaderingen de afgelopen dagen hun standpunt bepaald aangaande de btw-verlaging. Ze waarderen het zeer dat de lentecoalitie het culturele en economische belang van theater en concerten in al haar gelederen erkent en dit tot uitdrukking brengt door het btw-tarief op toegangskaarten terug te brengen naar het oude tarief van 6%.
Zij vinden dat het btw-voordeel ten gunste moet komen van de bezoeker en de kaartprijs moet worden verlaagd. Zij roepen daarnaast andere partijen in de sector op de consument centraal te stellen.

VVTP-voorzitter Erwin van Lambaart: 'Nu de politiek een gebaar maakt en gevoelig is gebleken voor onze argumenten geven we voordeel terug aan de bezoeker. We produceren in Nederland indrukwekkende voorstellingen van hoge kwaliteit. Die maken we op deze wijze voor het Nederlandse publiek goedkoper en dus breder bereikbaar voor alle lagen van de bevolking. We gaan voor meer publiek tegen lagere prijzen.'

Jacques Wallage, co-voorzitter van de VSCD licht toe: 'Podia en festivals kunnen door de btw-verlaging het publieksbereik vergroten zodat de podiumkunsten in Nederland voor een breed publiek toegankelijk worden. Het btw-voordeel is dus goed nieuws voor het publiek.'

Verschil van 13%
De btw op theaterkaartjes was sinds 1 juli 2011 19%. Als gevolg van het lenteakkoord zal de btw weer teruggaan naar het oude tarief van 6%, wat een positief verschil oplevert van 13%. Producenten en theaters waren in 2011 genoodzaakt de btw-verhoging door te berekenen aan de bezoeker, hoewel ook bij veel voorstellingen de btw nooit is doorberekend. Het is aan de individuele theaters en producenten om de nieuwe prijzen vast te stellen per voorstelling. Er zijn incidentele voorstellingen die niet in verkoopprijs zullen worden verlaagd, onder andere door internationale contractuele afspraken of omdat ze reeds onder de kostprijs zijn komen te liggen.

Schouwburg Cuijk
Sjoerd Meijer, directeur Schouwburg Cuijk, volgt het standpunt van VVTP en VSCD en zal de toegangsprijzen verlagen. 'Thans worden de abonnementen verwerkt; het abonnementenpubliek zal straks al kaarten voor de nieuwe en dus lagere prijs ontvangen. De toegangsprijzen op de website van Schouwburg Cuijk zullen spoedig worden aangepast aan de nieuwe lagere prijs. Het publiek wordt verder geïnformeerd vóór de losse kaartverkoop die op 10 juli van start gaat.'

VVTP
De Vereniging Vrije Theaterproducenten, kortweg VVTP, bestaat uit zeventien grote theater- en muziekproducenten, die bij elkaar circa 60 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. De VVTP streeft naar een vruchtbare samenwerking tussen niet-gesubsidieerde producenten op het terrein van toneel, muziek, cabaret, musical, opera en overige podiumkunsten. De hoop en de verwachting bestaat dat deze samenwerking een stimulerend effect heeft op de ontwikkeling van bijzondere theater- en muziekproducties.

VSCD
De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties is in 1947 opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke brancheorganisatie van theaters in Nederland. De vereniging is allereerst een ontmoetingsplek voor theaters en hun directies in de vorm van regio’s, secties, congressen en beurzen, prijsuitreikingen, individuele coaching en intervisie en een groot aantal informele ontmoetingen en bijeenkomsten. De drie centrale doelstellingen van de vereniging zijn: collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en professionalisering en bevordering van de podiumkunsten.