Deel dit artikel ‹ Terug

Oplossing bereikt over de Jaap de Groot collectie in Overloon

Geplaatst op: dinsdag 13 maart 2012


Te Overloon staat tentoongesteld de imposante, door de Zwijndrechtse industrieel Jaap de Groot opgebouwde en naar hem vernoemde Jaap de Groot Collectie. Vele jaren zijn nodig geweest om deze unieke collectie legervoertuigen uit met name de Tweede Wereldoorlog uit alle delen van de wereld te verzamelen en in absolute nieuwstaat te restaureren.

Na jaren tentoongesteld te zijn geweest in Zwijndrecht, in het Marshall Museum aldaar, is in 2005 een aanvang gemaakt met het transport van de enorme collectie naar de door Jaap de Groot gebouwde tentoonstellingshal te Overloon, de Marshall Hal, die in 2006 officieel in gebruik is genomen. De Marshall Hal staat op het terrein van, en direct naast, het museum van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, waardoor er nu te Overloon een absoluut uniek stuk vaderlandse geschiedenis te bewonderen valt.

Ondanks de in het verleden ontstane meningsverschillen tussen beide besturen is na uitvoerig overleg een geweldige oplossing voor de meningsverschillen mogelijk gebleken. Door de inzet van mevrouw J.M. Spaans-De Groot (namens de Stichting Historisch Materieel) en de heer F.H.J.M. van Beers (sinds 2008 voorzitter van de Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum) is namelijk mogelijk gemaakt wat eerder niet mogelijk leek: de Stichting Historisch Materieel zal de Jaap de Groot Collectie blijvend in Overloon tentoonstellen. Door de inzet van alle bij de samenwerking verbonden personen is thans te Overloon een unieke en zeer brede blik op de voor ons land zo belangrijke periode voor de toekomst veilig gesteld. In het belang van de unieke Jaap de Groot Collectie en indachtig de wens van de in 2011 overleden naamgever van die collectie kunnen nu ook toekomstige generaties kennis blijven nemen van het verleden en uitgenodigd worden om mee te denken over oorlog en onderdrukking. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat met het bereikte akkoord deze doelen zijn gediend.

www.libertypark.nl