Deel dit artikel ‹ Terug

Lezing over Geschiedenis, Landschap en Natuur Maasheggen 23-02-2012

Geplaatst op: woensdag 15 februari 2012


Donderdagavond 23 februari a.s. vindt er in Museum Het Petershuis te Gennep een lezing plaats van Marius Grutters, schrijver van het boek ‘De Maasheggen, parel van mens en natuur’. Tijdens de lezing komt de rijke geschiedenis van het Maasheggengebied aan bod. Het eeuwenoude Maasheggenlandschap is uniek in West-Europa. Nergens anders komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten heggengebied voor. Naast het ontstaan en de geschiedenis is er veel aandacht voor de flora, met name het gevarieerde aanbod aan struiken, die het gebied herbergt. Maar ook voor de bijzondere plantengroei op voedselarme maar plantenrijke Oeffelter Meent en de Vortumse- en Groeningse Bergjes.

Door de eeuwenoude functie van de heggen als veekering ontstond een landschap met een rijke natuur. De oorspronkelijke functie heeft het in het midden van de vorige eeuw verloren door de komst van prikkeldraad, maar daarvoor zijn nieuwe functies in de plaats gekomen. De huidige waarde van het Maasheggengebied rust op drie pijlers die nauw met elkaar vervlochten zijn: cultuurhistorie, natuur en landschap.

Het boek van de Vierlingsbekenaar Marius Grutters over de Maasheggen, dat op de avond van de lezing in het museum verkrijgbaar is, vormt de kern van de lezing. Met dit boek beoogt Grutters alle verzamelde kennis omtrent het unieke natuurgebied vast te leggen, zodat ook anderen van de rijkdom aan historie en natuur kunnen genieten. Het boek beschrijft het ontstaan van de Maasheggen en de planten en dieren die we hier aantreffen. De rijke historie, met name het traditionele heggenvlechten, wordt eveneens belicht. Door dit ambachtelijke beheer ontstond in het gebied een dicht netwerk van honderden kilometers brede soortenrijke heggen die duizenden kleine bloemrijke graslandjes omzoomden. De struiken, die de honderden kilometers heggen vormen, trekken een bijzondere fauna aan, met name de struweelvogels en kleine zoogdieren zoals de das. De honderden drinkpoeltjes die het gebied rijk is worden bevolkt door het geheimzinnige rijk van kikkers, padden en salamanders. Hiervan worden mooie beelden vertoond en een tipje van dit geheimzinnige leven opgetild.

De inloop op donderdagavond 23 februari is vanaf 19.30 uur. Aanvang van het programma is om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 3,50 euro, inclusief een kopje koffie of thee bij ontvangst en een bezoek aan de tentoonstelling ’75 jaar Page’. Vrienden van Museum Het Petershuis hebben gratis toegang. De lezing biedt plaats aan maximaal 50 bezoekers. Geïnteresseerden kunnen tijdens de openingstijden aan de balie van Museum Het Petershuis vooraf een plaats reserveren. Niet-gereserveerde zitplaatsen blijven beschikbaar tot de avond van de lezing. In verband met de veiligheid: vol is vol. Het programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Zie voor de laatste berichten: www.museumhetpetershuis.nl.

Museum Het Petershuis, Niersstraat 2 te Gennep is voor het publiek geopend van woensdag t/m zondag tussen 14:00 en 17:00 uur. Nadere informatie over de tentoonstelling is te verkrijgen bij Museum Het Petershuis of op www.museumhetpetershuis.nl.